Festival matematike

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 12. Festival matematike koji će se održati u petak 5. svibnja 2017. u Puli, u hotelu Park Plaza Histria.

 • Ekipno natjecanje Ekipa za 5+ i smotra učeničkih istraživačkih radova – finale projekta matematika+ i Pula+ održat će se paralelno. 
 • Ekipno natjecanje "Ekipa za 5+"započinje u 10 h, a Smotra radova "Matematika+" u 10:30 h
 • Važno: Učenici mogu sudjelovati samo u jednom projektu
 • Za ekipno natjecanje Ekipa za 5+ svaka osnovna i srednja škola, Centri izvrsnosti, e-učionice i ostakle udruge, prijavljuju proizvoljan broj ekipa. Ekipe se prijavljuju u kategorije prema dobnim skupinama učenika. Svi učenici su redovni učenici škole.
 • Kotizacija po ekipi je 200 kuna. Za prve tri ekipe po kategoriji kotizacija je 600 kn, a za svaku sljedeću ekipu po kategoriji 100 kn. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jednu ekipu.

Natjecanje „Ekipa za 5+“:

PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole (novo: 18 zadataka 75 minuta. Ostale kategorije, kao i do sada 36 zadataka u 120 minutaMIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole, MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole i GIGA – učenici srednjih škola. Ekipe u svim kategorijama čine četiri natjecatelja odgovarajuće dobne skupine.

U kategorijama PIKO, MIKRO i MEGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika višeg razreda. U kategoriji GIGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika istog razreda te najmanje jednog iz prvog ili drugog razreda srednje škole.

Smotra radova Matematika+

 • Kotizacija po radu je 200 kuna. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jedan projekt.
 • Prijave radova: putem online obrasca do 1. ožujka 2017. 
 • Prijava mentora na http://ettaedu.azoo.hr/
 • Rok za dostavu pisanog izvješća o radu na projektu u PDF formatu elektroničkim putem na   matematikaplus.mdi@gmail.com  i  mdistra@gmail.com najkasnije do 20. ožujka 2017.
 • Osiguran je prostor za prezentaciju plakata, postera ili makete vezane uz projekt.
 • Završnica će se održati na Festivalu matematike 5. svibnja 2017. u hotelu Park Plaza Histria u Puli.

Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.
 

Uslužni e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com  

Image2: