Aktivnosti

Planirane aktivnosti i projekti u 2015. godini:

Matematička liga - prvi susret planiran je kao nastavak predavanje za učenike osnovne škole (21.1.2015.)

Matematička liga - drugi susret planiran je kao priprema učenika za županijsko natjecanje za osnovne škole  (18.2.2015.)

Festival matematike (natjecanje Ekipa za 5+) - održat će se u 8.5.2015. (petak) u hotelu Brioni u Puli.

Festival matematike (Matematika+ i Pula +) - završnica projekata 8.5.2015.

9.stručno-metodički skup – Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi od 5. do 7. studenoga 2015. u Puli, hotel "Park Plaza Histria"