Članovi

O radu MDI…

Redovna godišnja skupština MDI održana je 16. prosinca 2014. u Gradskoj knjižnici u Puli.  Planirane aktivnosti i projekti MDI u 2015. godini:

 • Matematička liga – predavanja za učenike
 • Matematička liga – pripreme za natjecanje
 • Pripreme za maturu
 • 10. festival matematike – Ekipa za 5+
 • 10. festival matematike – Matematika+/Pula+
 • E, matematika!
 • 9.stručno-metodički skup Pula 2015.
 • Suradnja s ostalim matematičkim udrugama i AZOO
 • Matematički kutak (prostor MDI)
 • Suradnja s medijima/marketing

Prije radnog dijela profesor Toni Milun održao je predavanje „Project Where maths is fun – 3 godine poslije“, a nakon radnog dijela održan je domjenak. Skupštini je prisustvovalo 27 članova MDI-a.

Želiš li postati član MDI?

Redovnim članom MDI–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji.  Prava i dužnosti redovnih članova su:

 • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva MDI–a,
 • birati i biti biran u tijela upravljanja MDI–a,
 • biti informiran o radu MDI–a,
 • dobivati primjerak MDI-FanzIN-a.

Godišnja članarina za 2015. godinu iznosi 50 kn. Može se uplatiti na žiro račun Matematičkog društva "Istra", otvorenog u Zagrebačkoj banci.  Broj žiro računa je  HR9523600001102141663,

poziv na broj - OIB uplatitelja. Opis - Članarina MDI za 2015.

MDI je kao pravna osoba učlanjen u HMD. Članovi MDI mogu postati članovi HMD uplatom 50% članarine HMD, odnosno 60 kn, te imaju pravo besplatno dobivati jedan od časopisa u izdanju HMD-a, dok sve ostale časopise i knjige mogu kupovati po članskim cijenama.

Ispunjenu pristupnicu i kopiju uplatnice pošaljite na adresu: Matematičko društvo „Istra“, Dragonja 10, 52100 Pula  ili na mdistra@gmail.com