TERA 2019 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019
Kategorija: Strukovne škole - S

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 ORIHI Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb 26   48   72   80 226
2 ZRENJ Elektrostrojarska škola Varaždin 40   100   0   80 220
3 KADUMI Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj 12   16   48   80 156
4 ZAMASK Tehnička škola Zagreb 48   0   18   80 146
5 MAREDA Ekonomska škola Pula 6   32   12   80 130
6 KLOŠTAR Obrtnička i tehnička škola Ogulin 12   -16   -18   80 58