Tera 2019 redoslijed

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019

Red. Naziv ekipe Škola Kateg. 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 KRKUŽ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin A 48   144   216   80 488
2 BORUT Gimnazija Pula A 64   144   138   80 426
3 ZAMBRATIJA SŠ Mate Blažine Labin B 58   132   126   80 396
4 GOLOGORIČKI DOL Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb A 64   112   120   80 376
5 BRSEČ Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka A 48   116   108   80 352
6 DRAGUĆ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin A 48   128   96   80 352
7 LOBORIKA Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin A 66   132   66   80 344
8 RAVNI Prva gimnazija Vraždin A 32   104   66   80 282
9 VELI MLIN Gimnazija Požega A 40   96   60   80 276
10 VINKURAN Gimnazija Bjelovar A 48   68   66   80 262
11 MALI GOLJI Gimnazija Bjelovar A 14   104   54   80 252
12 SOVINJSKO POLJE Centar izvrsnosti Krapina A 40   64   60   80 244
13 ORIHI Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb S 26   48   72   80 226
14 ZRENJ Elektrostrojarska škola Varaždin S 40   100   0   80 220
15 ŠUŠNJEVICA Gimnazija Eugena Kumičića Opatija B 24   72   42   80 218
16 KIRMENJAK Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb B 40   92   6   80 218
17 GAJANA Gimnazija Pula A 26   68   42   80 216
18 KALDIR Prva sušačka gimnazija u Rijeci A 32   80   24   80 216
19 KANEGRA Gimnazija Nova Gradiška B 10   76   48   80 214
20 ČABRUNIĆI Gimnazija Pula A 22   84   24   80 210
21 ROČKO POLJE Gimnazija Pula A 44   56   24   80 204
22 TRVIŽ Srednja škola Ambroza Haračićia Mali Lošinj B 26   52   42   80 200
23 KADUMI Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj S 12   16   48   80 156
24 RAČJA VAS SŠ Zvanje Črnje Rovinj A 22   16   36   80 154
25 ZAMASK Tehnička škola Zagreb S 48   0   18   80 146
26 ZAVRŠJE Gimnazija Pula B 26   12   24   80 142
27 BOLJUNSKO POLJE GSS Jurja Dobrile Pazin B 16   52   -12   80 136
28 BAŠARINKA SŠ Zvanje Črnje Rovinj A 12   20   18   80 130
29 MAREDA Ekonomska škola Pula S 6   32   12   80 130
30 BUTONIGA GSS Jurja Dobrile Pazin B 24   20   6   80 130
31 MONTEROL TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola B 18   16   6   80 120
32 BARBARIGA Prva sušačka gimnazija u Rijeci A 8   52   -24   80 116
33 MUGEBA Srednja škola Ambroza Haračićia PO Cres B 0   16   6   80 102
34 LINDARSKI KATUN Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin B 12   20   -12   80 100
35 KLOŠTAR Obrtnička i tehnička škola Ogulin S 12   -16   -18   80 58
36 BREST Prva sušačka gimnazija u Rijeci B 8   16   -48   80 56