TERA 2019 svi rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019 - POJEDINAČNI REZULTATI

 

BARBARIGA Prva sušačka gimnazija u Rijeci
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B -2
2 D 6
3 B -2
4 A -2
5   0
6 A -2
7   0
8 B 6
9 D 6
10 D -2
11   0
12   0
13 B 12
14 A -4
15 A 12
16 B 12
17   0
18   0
19 D 12
20 A 12
21   0
22   0
23 A -4
24   0
25   0
26 A -6
27 C -6
28   0
29   0
30   0
31 B -6
32   0
33 A -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 116
  USPJEŠNOST 8 %

BAŠARINKA SŠ Zvanje Črnje Rovinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 B -2
4 A -2
5 A 6
6 A -2
7   0
8   0
9   0
10   0
11   0
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16   0
17 C 12
18   0
19 C -4
20 A 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30 B 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 130
  USPJEŠNOST 12 %

BOLJUNSKO POLJE GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 D 6
3 B -2
4 D -2
5   0
6 B 6
7   0
8 B 6
9 D 6
10 A -2
11   0
12   0
13 D -4
14 C 12
15   0
16 B 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 A 12
21   0
22   0
23 A -4
24   0
25 A -6
26   0
27 C -6
28 A 18
29 C -6
30 A -6
31   0
32   0
33 C -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 136
  USPJEŠNOST 13 %

BORUT Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11 C 6
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 A 12
21 A 12
22 B 12
23 C 12
24 D 12
25 B 18
26 D 18
27 A 18
28 A 18
29 D 18
30 A -6
31 A 18
32 B 18
33   0
34   0
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 426
  USPJEŠNOST 80 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


BREST Prva sušačka gimnazija u Rijeci
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B -2
2 C -2
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 D -2
7 D 6
8 B 6
9 C -2
10 A -2
11 D -2
12 B 6
13 B 12
14 A -4
15 A 12
16 B 12
17 D -4
18 C -4
19 A -4
20 C -4
21 D -4
22 B 12
23 B -4
24 A -4
25 B 18
26 A -6
27 C -6
28 B -6
29 B -6
30 A -6
31 C -6
32 D -6
33 A -6
34 C -6
35 B -6
36 D -6
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 56
  USPJEŠNOST -6 %

BRSEČ Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B -2
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11 B -2
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 A 12
21 A 12
22   0
23 D -4
24 D 12
25 B 18
26   0
27 A 18
28 A 18
29 D 18
30 B 18
31 A 18
32 B 18
33 B -6
34   0
35 A -6
36 D -6
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 352
  USPJEŠNOST 63 %

BUTONIGA GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 C 6
4 A -2
5 A 6
6 B 6
7   0
8 B 6
9 B -2
10 D -2
11   0
12   0
13 B 12
14 D -4
15   0
16   0
17   0
18   0
19 D 12
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25 C -6
26   0
27   0
28   0
29   0
30 B 18
31 D -6
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 130
  USPJEŠNOST 12 %

ČABRUNIĆI Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5   0
6 B 6
7   0
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11   0
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 D -4
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 C -4
21 A 12
22   0
23 B -4
24 D 12
25 A -6
26 B -6
27   0
28   0
29   0
30 B 18
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 210
  USPJEŠNOST 30 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


DRAGUĆ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11 B -2
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B -4
21 A 12
22 B 12
23 C 12
24 D 12
25 B 18
26 B -6
27 B -6
28 A 18
29 D 18
30 B 18
31 A 18
32 B 18
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 352
  USPJEŠNOST 63 %

GAJANA Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 C -2
7 C -2
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11   0
12 B 6
13 B 12
14   0
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 A 12
21   0
22   0
23 B -4
24   0
25 B 18
26   0
27 A 18
28 A 18
29   0
30 C -6
31 D -6
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 216
  USPJEŠNOST 31 %

GOLOGORIČKI DOL Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 A -2
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 D 6
10 C 6
11 C 6
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 D -4
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 A 12
21 A 12
22 B 12
23 C 12
24 A -4
25 B 18
26 C -6
27 A 18
28 A 18
29 D 18
30 B 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35 D 18
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 376
  USPJEŠNOST 69 %

KADUMI Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B -2
2 C -2
3 B -2
4 C 6
5 A 6
6 C -2
7 D 6
8 B 6
9 B -2
10 A -2
11   0
12   0
13 C -4
14   0
15   0
16   0
17   0
18   0
19 C -4
20 A 12
21   0
22   0
23   0
24 D 12
25 D -6
26   0
27   0
28   0
29 D 18
30 B 18
31   0
32   0
33 D 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 156
  USPJEŠNOST 18 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


KALDIR Prva sušačka gimnazija u Rijeci
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 B -2
5 C -2
6 B 6
7 C -2
8 B 6
9 B -2
10 D -2
11 C 6
12 B 6
13 C -4
14 A -4
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 C -4
20 A 12
21 A 12
22 B 12
23 A -4
24 D 12
25 B 18
26 D 18
27 C -6
28 D -6
29 A -6
30 B 18
31 D -6
32 C -6
33 B -6
34 A 18
35 C -6
36 B -6
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 216
  USPJEŠNOST 31 %

KANEGRA Gimnazija Nova Gradiška
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 B -2
3 B -2
4 A -2
5   0
6 B 6
7 B -2
8 B 6
9 C -2
10 D -2
11 A -2
12 B 6
13 B 12
14   0
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 D -4
19 D 12
20 A 12
21   0
22 B 12
23 A -4
24   0
25 B 18
26   0
27 C -6
28   0
29 D 18
30 B 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 214
  USPJEŠNOST 31 %

KIRMENJAK Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 C -2
10 B -2
11 C 6
12 B 6
13 B 12
14 A -4
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 A 12
21   0
22 B 12
23 C 12
24   0
25 A -6
26   0
27 B -6
28   0
29   0
30 B 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 218
  USPJEŠNOST 32 %

KLOŠTAR Obrtnička i tehnička škola Ogulin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 A -2
3 B -2
4 A -2
5   0
6 A -2
7 D 6
8 B 6
9 D 6
10 C 6
11   0
12 D -2
13 C -4
14 D -4
15   0
16 C -4
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23 A -4
24   0
25   0
26 A -6
27 C -6
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34 C -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 58
  USPJEŠNOST -5 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


KRKUŽ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 D 6
10 D -2
11 C 6
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 A 12
21 A 12
22 B 12
23 C 12
24 D 12
25 B 18
26 D 18
27 A 18
28 A 18
29 D 18
30 B 18
31 A 18
32 B 18
33 D 18
34 A 18
35 D 18
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 488
  USPJEŠNOST 94 %

LINDARSKI KATUN Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 A -2
5 D -2
6 A -2
7   0
8 B 6
9 B -2
10 B -2
11   0
12 B 6
13   0
14 A -4
15 A 12
16   0
17 C 12
18   0
19 D 12
20 C -4
21   0
22   0
23 A -4
24 A -4
25   0
26   0
27 C -6
28   0
29   0
30 A -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 100
  USPJEŠNOST 5 %

LOBORIKA Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7   0
8 B 6
9 D 6
10 C 6
11 C 6
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 A 12
21   0
22 B 12
23 C 12
24 D 12
25   0
26 D 18
27 B -6
28   0
29 D 18
30 B 18
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 344
  USPJEŠNOST 61 %

MALI GOLJI Gimnazija Bjelovar
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B -2
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 A -2
7   0
8 B 6
9 D 6
10 D -2
11   0
12   0
13 B 12
14   0
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 A 12
21 A 12
22 B 12
23 A -4
24   0
25 B 18
26   0
27   0
28   0
29 D 18
30 B 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 252
  USPJEŠNOST 40 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


MAREDA Ekonomska škola Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2   0
3 B -2
4   0
5   0
6 B 6
7   0
8 D -2
9   0
10   0
11   0
12 B 6
13   0
14 B -4
15 A 12
16 B 12
17   0
18   0
19   0
20 A 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29 D 18
30   0
31   0
32   0
33 A -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 130
  USPJEŠNOST 12 %

MONTEROL TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 B -2
4 B -2
5   0
6   0
7   0
8 B 6
9   0
10 C 6
11 A -2
12 B 6
13 C -4
14 B -4
15   0
16 B 12
17   0
18 B -4
19 D 12
20 A 12
21   0
22 A -4
23 A -4
24   0
25   0
26 A -6
27   0
28 D -6
29   0
30 B 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 120
  USPJEŠNOST 9 %

MUGEBA Srednja škola Ambroza Haračićia PO Cres
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 B -2
4 A -2
5   0
6   0
7   0
8   0
9   0
10 D -2
11   0
12   0
13 B 12
14 B -4
15 B -4
16 B 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26 D 18
27 D -6
28 C -6
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 102
  USPJEŠNOST 5 %

ORIHI Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7   0
8 D -2
9 D 6
10 C 6
11 D -2
12 D -2
13   0
14 C 12
15 D -4
16 B 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 A 12
21 C -4
22   0
23 B -4
24   0
25 B 18
26   0
27 B -6
28   0
29 D 18
30 C -6
31 D -6
32 B 18
33 D 18
34   0
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 226
  USPJEŠNOST 34 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


RAČJA VAS SŠ Zvanje Črnje Rovinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 A -2
3 B -2
4 A -2
5 A 6
6 A -2
7   0
8   0
9 D 6
10 C 6
11   0
12 B 6
13   0
14 B -4
15   0
16 B 12
17 C 12
18   0
19 A -4
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25 B 18
26   0
27 A 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 154
  USPJEŠNOST 17 %

RAVNI Prva gimnazija Vraždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 A -2
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 B -2
10 C 6
11 A -2
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 C -4
21   0
22 B 12
23 C 12
24 D 12
25 A -6
26 A -6
27 A 18
28 A 18
29 D 18
30 B 18
31 A 18
32   0
33 B -6
34   0
35 C -6
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 282
  USPJEŠNOST 47 %

ROČKO POLJE Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7   0
8 B 6
9 D 6
10 D -2
11   0
12 B 6
13 B 12
14   0
15 A 12
16 B 12
17   0
18   0
19 D 12
20 A 12
21   0
22   0
23 D -4
24   0
25   0
26 A -6
27   0
28   0
29   0
30 B 18
31   0
32 B 18
33   0
34 D -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 204
  USPJEŠNOST 29 %

SOVINJSKO POLJE Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 A -2
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11 B -2
12 B 6
13 B 12
14 B -4
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 C -4
20 A 12
21 A 12
22 D -4
23 A -4
24 B -4
25 B 18
26 A -6
27 C -6
28   0
29 D 18
30 B 18
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 244
  USPJEŠNOST 38 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


ŠUŠNJEVICA Gimnazija Eugena Kumičića Opatija
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5 A 6
6 A -2
7 D 6
8 B 6
9 B -2
10 B -2
11 C 6
12 D -2
13 A -4
14 B -4
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 C -4
21   0
22 B 12
23 C 12
24 D 12
25 A -6
26   0
27 A 18
28 B -6
29 D 18
30 B 18
31   0
32 D -6
33 B -6
34 C -6
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 218
  USPJEŠNOST 32 %

TRVIŽ Srednja škola Ambroza Haračićia Mali Lošinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4   0
5 B -2
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 C -2
10 D -2
11 A -2
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17   0
18   0
19 D 12
20 C -4
21   0
22   0
23 A -4
24   0
25   0
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 B 18
31 B -6
32   0
33   0
34 C -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 200
  USPJEŠNOST 28 %

VELI MLIN Gimnazija Požega
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 B -2
10 C 6
11 B -2
12 D -2
13   0
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17   0
18   0
19 D 12
20 A 12
21 A 12
22 B 12
23 C 12
24   0
25 B 18
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 C -6
31 A 18
32   0
33 C -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 276
  USPJEŠNOST 45 %

VINKURAN Gimnazija Bjelovar
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11 A -2
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17   0
18   0
19   0
20 B -4
21 A 12
22   0
23 C 12
24   0
25 B 18
26 B -6
27 A 18
28   0
29 D 18
30 B 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 262
  USPJEŠNOST 42 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019  - REZULTATI


ZAMASK Tehnička škola Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 B -2
5 B -2
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 D 6
10 C 6
11 C 6
12 B 6
13 C -4
14 C 12
15 A 12
16 D -4
17   0
18   0
19 B -4
20 C -4
21   0
22   0
23 A -4
24 C -4
25 A -6
26 C -6
27 B -6
28 A 18
29 D 18
30 C -6
31   0
32   0
33 C -6
34 A 18
35   0
36 B -6
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 146
  USPJEŠNOST 15 %

ZAMBRATIJA SŠ Mate Blažine Labin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 D 6
8 B 6
9 D 6
10 C 6
11 C 6
12   0
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 A 12
21   0
22 B 12
23 C 12
24 D 12
25 A -6
26 D 18
27 A 18
28 A 18
29 D 18
30 C -6
31 A 18
32 B 18
33 D 18
34 B -6
35 D 18
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 396
  USPJEŠNOST 73 %

ZAVRŠJE Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 B -2
4 A -2
5 A 6
6 B 6
7 C -2
8 B 6
9 C -2
10 B -2
11   0
12 B 6
13 D -4
14 A -4
15 B -4
16 B 12
17   0
18 C -4
19 D 12
20 A 12
21   0
22 D -4
23 A -4
24   0
25 B 18
26 A -6
27 D -6
28 B -6
29   0
30 B 18
31 D -6
32 B 18
33 A -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 142
  USPJEŠNOST 14 %

ZRENJ Elektrostrojarska škola Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 C 6
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7 C -2
8 B 6
9 C -2
10 C 6
11 B -2
12 B 6
13 B 12
14 C 12
15 A 12
16 B 12
17 C 12
18 A 12
19 B -4
20 A 12
21   0
22 B 12
23 C 12
24 B -4
25 A -6
26 C -6
27 A 18
28   0
29   0
30 A -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 220
  USPJEŠNOST 32 %