Piko 2019 statistika

STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2019
Broj ekipa: 33

Pitanje br. odgovorilo. % odgovorilo br.tocnih odg. % tocnosti br. netocno odgovorilo % netocno ondg br.nije odgovorilo % nije odgovorilo
1 32 97 % 28 84.8 % 4 12.1 % 1 3 %
2 29 87.9 % 14 42.4 % 15 45.5 % 4 12.1 %
3 33 100 % 33 100 % 0 0 % 0 0 %
4 33 100 % 19 57.6 % 14 42.4 % 0 0 %
5 33 100 % 27 81.8 % 6 18.2 % 0 0 %
6 33 100 % 32 97 % 1 3 % 0 0 %
7 32 97 % 19 57.6 % 13 39.4 % 1 3 %
8 30 90.9 % 23 69.7 % 7 21.2 % 3 9.1 %
9 25 75.8 % 6 18.2 % 19 57.6 % 8 24.2 %
10 29 87.9 % 26 78.8 % 3 9.1 % 4 12.1 %
11 31 93.9 % 21 63.6 % 10 30.3 % 2 6.1 %
12 30 90.9 % 19 57.6 % 11 33.3 % 3 9.1 %
13 18 54.5 % 7 21.2 % 11 33.3 % 15 45.5 %
14 31 93.9 % 23 69.7 % 8 24.2 % 2 6.1 %
15 17 51.5 % 8 24.2 % 9 27.3 % 16 48.5 %
16 25 75.8 % 16 48.5 % 9 27.3 % 8 24.2 %
17 29 87.9 % 21 63.6 % 8 24.2 % 4 12.1 %
18 19 57.6 % 10 30.3 % 9 27.3 % 14 42.4 %