Piko 2018 statistika

STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 07.05.2018
Broj ekipa: 30

Pitanje br. odgovorilo. % odgovorilo br.tocnih odg. % tocnosti br netocno odgovorilo % netocno ondg br.nije odgovorilo % nije odgovorilo
1 29 96.7 % 28 93.3 % 1 3.3 % 1 3.3 %
2 30 100 % 7 23.3 % 23 76.7 % 0 0 %
3 27 90 % 13 43.3 % 14 46.7 % 3 10 %
4 27 90 % 12 40 % 15 50 % 3 10 %
5 27 90 % 22 73.3 % 5 16.7 % 3 10 %
6 27 90 % 20 66.7 % 7 23.3 % 3 10 %
7 30 100 % 27 90 % 3 10 % 0 0 %
8 18 60 % 9 30 % 9 30 % 12 40 %
9 30 100 % 28 93.3 % 2 6.7 % 0 0 %
10 23 76.7 % 12 40 % 11 36.7 % 7 23.3 %
11 28 93.3 % 22 73.3 % 6 20 % 2 6.7 %
12 26 86.7 % 20 66.7 % 6 20 % 4 13.3 %
13 23 76.7 % 19 63.3 % 4 13.3 % 7 23.3 %
14 24 80 % 11 36.7 % 13 43.3 % 6 20 %
15 20 66.7 % 7 23.3 % 13 43.3 % 10 33.3 %
16 22 73.3 % 9 30 % 13 43.3 % 8 26.7 %
17 14 46.7 % 2 6.7 % 12 40 % 16 53.3 %
18 22 73.3 % 0 0 % 22 73.3 % 8 26.7 %