PIKO 2016 statistika

STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016
Broj ekipa: 27

Pitanje br. odgovorilo. % odgovorilo br.tocnih odg. % tocnosti br netocno odgovorilo % netocno ondg br.nije odgovorilo % nije odgovorilo
1 27 100 % 27 100 % 0 0 % 0 0 %
2 25 92.6 % 20 74.1 % 5 18.5 % 2 7.4 %
3 27 100 % 22 81.5 % 5 18.5 % 0 0 %
4 26 96.3 % 14 51.9 % 12 44.4 % 1 3.7 %
5 27 100 % 19 70.4 % 8 29.6 % 0 0 %
6 26 96.3 % 17 63 % 9 33.3 % 1 3.7 %
7 27 100 % 23 85.2 % 4 14.8 % 0 0 %
8 23 85.2 % 12 44.4 % 11 40.7 % 4 14.8 %
9 26 96.3 % 20 74.1 % 6 22.2 % 1 3.7 %
10 0 %              
11 22 81.5 % 13 48.1 % 9 33.3 % 5 18.5 %
12 13 48.1 % 8 29.6 % 5 18.5 % 14 51.9 %