PIKO 2016 - svi rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016  - REZULTATI

 

ARENA Osnovna škola Tar-Vabriga
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 D -2
4 D -2
5 A -2
6 C 6
7 A -2
8   0
9   0
10 A 0
11   0
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 84
  USPJEŠNOST 15 %

BAREDINE Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D -2
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10   0
11 A -2
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 124
  USPJEŠNOST 76 %

BOLJUN SEI "Galileo Galilei", Umag
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2   0
3 A 6
4   0
5 A -2
6 D -2
7 C 6
8 D -2
9 B 6
10   0
11 B 6
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 98
  USPJEŠNOST 36 %

CRVENI OTOK OŠ Luka, Sesvete
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 D -2
9 B 6
10   0
11 B 6
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 132
  USPJEŠNOST 88 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016  - REZULTATI


DVIGRAD Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 D 0
11 B 6
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 140
  USPJEŠNOST 100 %

GIOSTRA OŠ Marije i Line Umag
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D -2
5 D 6
6 D -2
7 C 6
8 A 6
9 D -2
10 A 0
11   0
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 104
  USPJEŠNOST 45 %

GRISIA OŠ Matka Laginje, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 A -2
5 D 6
6 D -2
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 D 0
11 C -2
12 A -2
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 108
  USPJEŠNOST 52 %

HISTRI OŠ Stoja, Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 A -2
6 C 6
7 C 6
8 D -2
9 B 6
10   0
11 A -2
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 110
  USPJEŠNOST 55 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016  - REZULTATI


HUM Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 A 0
11 B 6
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 140
  USPJEŠNOST 100 %

ISTARSKE TOPLICE Osnovna škola Tar-Vabriga
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 A -2
6 D -2
7 C 6
8 D -2
9 D -2
10   0
11 B 6
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 102
  USPJEŠNOST 42 %

ISTARSKI RAZVOD OŠ "Milan Brozović", Kastav
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D -2
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 B -2
9 B 6
10 B 0
11 B 6
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 118
  USPJEŠNOST 67 %

JURINA I FRANINA OŠ Trsat, Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 B -2
3 A 6
4 B 6
5 A -2
6 C 6
7 C 6
8   0
9 B 6
10   0
11 C -2
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 104
  USPJEŠNOST 45 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016  - REZULTATI


KAŽUN Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D -2
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 A 0
11 B 6
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 132
  USPJEŠNOST 88 %

KOTLI OŠ dr. Mate Demarina, Medulin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 D -2
3 D -2
4 D -2
5 A -2
6 D -2
7 A -2
8 B -2
9 B 6
10 A 0
11   0
12 B -2
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 70
  USPJEŠNOST -6 %

PLOMINSKI NATPIS Osnovna škola Veruda Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 A -2
5 D 6
6 B -2
7 C 6
8 B -2
9 C -2
10   0
11   0
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 102
  USPJEŠNOST 42 %

RAŠKI ZALJEV Osnovna škola Tar-Vabriga
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2   0
3 D -2
4 A -2
5 A -2
6 D -2
7 C 6
8   0
9 D -2
10   0
11 A -2
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 74
  USPJEŠNOST 0 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016  - REZULTATI


RIJEKA MIRNA Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 C 0
11 B 6
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 140
  USPJEŠNOST 100 %

ROMUALDOVA PEĆINA OŠ dr. Mate Demarina, Medulin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 D -2
4 D -2
5 D 6
6 D -2
7 A -2
8 D -2
9 A -2
10   0
11   0
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 80
  USPJEŠNOST 9 %

SREDIŠTE ISTRE Osnovna škola Veruda Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 B -2
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 A 0
11 C -2
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 118
  USPJEŠNOST 67 %

TRKA NA PRSTENAC Osnovna škola Veruda Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 B 0
11 B 6
12 C 6
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 140
  USPJEŠNOST 100 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016  - REZULTATI


VANGA OŠ dr Mate Demarina, Medulin, PO Ližnjan
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 B -2
3 C -2
4 D -2
5 A -2
6 C 6
7 C 6
8 D -2
9 B 6
10 B 0
11 C -2
12 B -2
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 84
  USPJEŠNOST 15 %

VODNJANSKI ZVONIK Osnovna škola Kostrena
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 A -2
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 B -2
7 C 6
8 D -2
9 A -2
10 C 0
11 D -2
12 A -2
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 92
  USPJEŠNOST 27 %

VOJAK Osnovna škola Kostrena
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6   0
7 C 6
8   0
9 B 6
10   0
11 B 6
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 122
  USPJEŠNOST 73 %

Z ARMONIKU V ROČ OŠ Vladimira Nazora Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10   0
11 C -2
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 126
  USPJEŠNOST 79 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016  - REZULTATI


ZAREČKI KROV OŠ Kaštanjer, Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10   0
11 B 6
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 134
  USPJEŠNOST 91 %

ZASOPIMO NA ORGANIĆ OŠ Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D -2
5 D 6
6 C 6
7 A -2
8 D -2
9 B 6
10 A 0
11 B 6
12 A -2
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 108
  USPJEŠNOST 52 %

ZLATNI RT OŠ Poreč, Poreč
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 B 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B 6
10 A 0
11 B 6
12   0
  Poč.bodovi 74
  UKUPNO 134
  USPJEŠNOST 91 %