PIKO 2016 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 06.05.2016
Kategorija: Centri izvrsnosti i e-učionice - B

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 RIJEKA MIRNA Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 66       74 140
2 DVIGRAD Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 66       74 140
3 HUM Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 66       74 140
4 KAŽUN Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 58       74 132
5 BAREDINE Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 50       74 124