MIKRO 2019 svi rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019 - POJEDINAČNI REZULTATI

 

BADERNA OŠ Stoja Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 D 6
8 C -2
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 B -2
13 D -4
14 D 12
15   0
16 B -4
17 C -4
18 A -4
19 A 12
20 A -4
21 C 12
22 A -4
23 A 12
24 D -4
25 B -6
26 D -6
27   0
28   0
29 D -6
30   0
31   0
32 A -6
33 B -6
34   0
35 C -6
36 B 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 114
  USPJEŠNOST 7 %

BANJOLE OŠ "Vladimir Gortan" Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 C -2
3 B -2
4 B 6
5 D -2
6 B -2
7   0
8 D -2
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12 D -2
13 A -4
14 D 12
15 D 12
16   0
17 A 12
18 D -4
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26   0
27   0
28 A -6
29 A 18
30 C 18
31   0
32 A -6
33   0
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 218
  USPJEŠNOST 28 %

BERAM OŠ Grabrik, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 D -4
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26 C 18
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 C -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 416
  USPJEŠNOST 69 %

BERTOŠI OŠ Jože Šurana Višnjan
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 B -2
4 C -2
5 A -2
6 D 6
7 A -2
8 C -2
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12 D -2
13 D -4
14 A -4
15 C -4
16 C 12
17 B -4
18 D -4
19 A 12
20 A -4
21 A -4
22 C -4
23 B -4
24 D -4
25 D 18
26 D -6
27 B -6
28 A -6
29 C -6
30 D -6
31 A -6
32 A -6
33 C -6
34 C -6
35 A -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 40
  USPJEŠNOST -8 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


BONACI OŠ Veli Vrh Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 C -2
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12 A 6
13 D -4
14 D 12
15   0
16 B -4
17 D -4
18 D -4
19 A 12
20 A -4
21   0
22   0
23   0
24 A 12
25 B -6
26 B -6
27   0
28 A -6
29   0
30   0
31   0
32 A -6
33 D 18
34 D -6
35 A -6
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 128
  USPJEŠNOST 10 %

BRČIĆI OŠ Vidikovac Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7   0
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11   0
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15   0
16 B -4
17 D -4
18 C -4
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31 C -6
32 A -6
33 B -6
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 206
  USPJEŠNOST 26 %

BRKAČ OŠ Dubovac, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 A -2
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 B -2
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13   0
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 C -4
18 B 12
19 A 12
20 A -4
21   0
22   0
23 D -4
24   0
25 D 18
26 A -6
27   0
28 C 18
29 A 18
30   0
31   0
32 A -6
33 B -6
34 D -6
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 208
  USPJEŠNOST 26 %

DAJLA OŠ "Vladimir Gortan" Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 C -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 A -2
8 D -2
9 A -2
10 B 6
11 A -2
12 D -2
13 C 12
14 B -4
15   0
16 C 12
17 D -4
18 B 12
19   0
20 C 12
21   0
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26 B -6
27   0
28 A -6
29 C -6
30   0
31   0
32 A -6
33 D 18
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 170
  USPJEŠNOST 19 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


DANE OŠ Vidikovac Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 C -2
3 A 6
4 A -2
5 C 6
6 D 6
7   0
8 C -2
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12 C -2
13 D -4
14 D 12
15   0
16   0
17   0
18 D -4
19 A 12
20 B -4
21 C 12
22   0
23   0
24 A 12
25 B -6
26 A -6
27 D -6
28 A -6
29 A 18
30   0
31   0
32 D 18
33   0
34   0
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 182
  USPJEŠNOST 21 %

GOLOGORICA OŠ Vladimira Nazora Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 C -2
9 C 6
10 A -2
11 D 6
12 B -2
13 C 12
14 D 12
15   0
16 C 12
17 D -4
18 C -4
19   0
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26   0
27 A 18
28   0
29 A 18
30   0
31   0
32 D 18
33 D 18
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 292
  USPJEŠNOST 44 %

GORNJA NUGLA OŠ Zvonka Cara Crikvenica
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 D -2
3 A 6
4 A -2
5 C 6
6 C -2
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 B -2
12 B -2
13 B -4
14 D 12
15 D 12
16 D -4
17   0
18 A -4
19   0
20 C 12
21 C 12
22   0
23 B -4
24   0
25 D 18
26 C 18
27 C -6
28 C 18
29 A 18
30 B -6
31   0
32 D 18
33 C -6
34 C -6
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 220
  USPJEŠNOST 29 %

GRADINJE TOŠ-SEI "Galileo Galilei" Umag- Umago
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 C -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7   0
8 A 6
9 A -2
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13   0
14   0
15   0
16   0
17   0
18   0
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26   0
27   0
28 C 18
29 C -6
30   0
31   0
32 A -6
33   0
34   0
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 206
  USPJEŠNOST 26 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


GRDOSELO Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 B -4
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21   0
22 B 12
23 A 12
24   0
25 C -6
26 B -6
27 D -6
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 374
  USPJEŠNOST 60 %

HRBOKI OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 B 6
3 B -2
4 B 6
5   0
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12   0
13 C 12
14 D 12
15   0
16 D -4
17   0
18 C -4
19   0
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26 B -6
27   0
28   0
29 A 18
30   0
31   0
32 A -6
33 B -6
34   0
35 B 18
36 B 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 186
  USPJEŠNOST 22 %

JADREŠKI OŠ "Milan Brozović" Kastav
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12   0
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 D -4
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 D -6
27 A 18
28 D -6
29 A 18
30 C 18
31 A -6
32 B -6
33 C -6
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 306
  USPJEŠNOST 47 %

JURŠIĆI OŠ "Eugen Kumičić" Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 D -2
6 C -2
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 A -2
11 A -2
12 C -2
13 C 12
14 B -4
15   0
16   0
17   0
18 D -4
19   0
20 C 12
21   0
22   0
23   0
24 A 12
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28   0
29 A 18
30   0
31   0
32 D 18
33   0
34 C -6
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 194
  USPJEŠNOST 23 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


KAŠĆERGA OŠ Srdoči, Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 D -4
21 C 12
22 A -4
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 C 18
27 B -6
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 448
  USPJEŠNOST 76 %

KATORO OŠ "Petar Zrinski" Čabar
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 C -2
7   0
8   0
9 B -2
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 D -4
14 D 12
15 B -4
16 D -4
17 A 12
18 D -4
19 B -4
20 C 12
21 B -4
22   0
23 C -4
24 C -4
25 D 18
26 D -6
27   0
28 C 18
29 A 18
30 B -6
31   0
32 D 18
33   0
34 C -6
35   0
36 B 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 184
  USPJEŠNOST 21 %

KATUN OŠ Vodnjan- SE Dignano
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 A 6
4   0
5 C 6
6 D 6
7   0
8 D -2
9 B -2
10 B 6
11 A -2
12 C -2
13   0
14 D 12
15 B -4
16 B -4
17   0
18 D -4
19   0
20 C 12
21   0
22   0
23   0
24 D -4
25 D 18
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32 A -6
33 A -6
34   0
35 D -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 118
  USPJEŠNOST 8 %

KAVRAN Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 C -2
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 B -4
24 C -4
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 A -6
29 A 18
30 B -6
31 B 18
32 D 18
33 C -6
34 B 18
35 A -6
36 B 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 324
  USPJEŠNOST 50 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


KOROMAČNO OŠ Tar-Vabriga
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 C -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 A -2
11 A -2
12 A 6
13   0
14 D 12
15   0
16 C 12
17 C -4
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26 A -6
27   0
28 C 18
29 A 18
30   0
31   0
32 A -6
33 D 18
34 B 18
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 284
  USPJEŠNOST 42 %

KOSINOŽIĆI OŠ Dubovac, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 B -2
10 B 6
11 B -2
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 D -4
17 A 12
18 B 12
19 D -4
20 C 12
21 A -4
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26 C 18
27   0
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31   0
32 D 18
33 D 18
34 D -6
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 356
  USPJEŠNOST 57 %

KRASICA OŠ Veruda Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 C -2
8 C -2
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 D -4
14 B -4
15 A -4
16 B -4
17 B -4
18 B 12
19 A 12
20 A -4
21   0
22   0
23 C -4
24 A 12
25 D 18
26 A -6
27   0
28 C 18
29 A 18
30   0
31   0
32 D 18
33   0
34 B 18
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 206
  USPJEŠNOST 26 %

KRNICA OŠ Matka Laginje Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 C -4
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 B 12
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 C 18
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 D -6
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 446
  USPJEŠNOST 75 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


KRUŠVARI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 A -2
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 D -4
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 B 12
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 456
  USPJEŠNOST 77 %

KUKCI OŠ Tar-Vabriga
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 A -2
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 D -4
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 D -6
31   0
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 358
  USPJEŠNOST 57 %

LADROVIĆI OŠ Sveta Nedjelja
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 D -4
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 B 12
23 A 12
24   0
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 C 18
29 B -6
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34   0
35 A -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 378
  USPJEŠNOST 61 %

LINDAR OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 B -2
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15   0
16 C 12
17 D -4
18 B 12
19   0
20 D -4
21 B -4
22 B 12
23 A 12
24   0
25 C -6
26 B -6
27   0
28 D -6
29 B -6
30 C 18
31   0
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 246
  USPJEŠNOST 34 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


LOVREČICA MAT, obrt za poduku
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 A 6
4 B 6
5 B -2
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12 B -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 D -4
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 A -6
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 A -6
33 D 18
34 B 18
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 358
  USPJEŠNOST 57 %

MANDALENČIĆI OŠ Poreč
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 D -2
3 B -2
4 A -2
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 D -4
18 C -4
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26 C 18
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 A -6
31 D -6
32 A -6
33   0
34   0
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 316
  USPJEŠNOST 49 %

MOMJAN OŠ Vidikovac Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 A 6
4 B 6
5   0
6 D 6
7 A -2
8 C -2
9 C 6
10 B 6
11   0
12 C -2
13 D -4
14 D 12
15 C -4
16   0
17 D -4
18 D -4
19 A 12
20 C 12
21   0
22 B 12
23   0
24 D -4
25 D 18
26 A -6
27   0
28 A -6
29 D -6
30   0
31   0
32 A -6
33 C -6
34   0
35 D -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 128
  USPJEŠNOST 10 %

NOVA VAS OŠ Stoja Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 C -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 B -2
10 B 6
11 A -2
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 A -4
16 B -4
17   0
18 D -4
19 A 12
20 B -4
21 B -4
22 A -4
23   0
24 D -4
25 D 18
26 B -6
27   0
28 A -6
29 A 18
30 C 18
31 C -6
32 A -6
33 D 18
34 A -6
35 A -6
36 B 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 174
  USPJEŠNOST 19 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


OSLIĆI OŠ "Eugen Kumičić" Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 D -2
3 A 6
4 B 6
5 D -2
6 B -2
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 D -4
14 B -4
15 D 12
16 B -4
17 B -4
18 B 12
19 D -4
20 C 12
21 C 12
22 D -4
23 D -4
24 D -4
25 D 18
26 B -6
27 B -6
28 A -6
29 A 18
30 A -6
31 A -6
32 A -6
33 D 18
34 D -6
35 A -6
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 160
  USPJEŠNOST 16 %

PAZ OŠ Mahično, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 A -2
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 B -2
12 B -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 A -4
17 B -4
18 C -4
19   0
20 C 12
21   0
22   0
23 B -4
24 A 12
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 C 18
29 C -6
30 C 18
31 A -6
32 A -6
33   0
34 D -6
35 A -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 202
  USPJEŠNOST 25 %

PEROJ OŠ Stoja Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 C -2
4 A -2
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 A -2
10 B 6
11   0
12 A 6
13 C 12
14 A -4
15   0
16   0
17 A 12
18 D -4
19   0
20 C 12
21   0
22 D -4
23   0
24   0
25 A -6
26   0
27 D -6
28 C 18
29   0
30   0
31   0
32 A -6
33 D 18
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 174
  USPJEŠNOST 19 %

PERUŠKI OŠ Zamet Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 C 12
14 B -4
15 D 12
16 D -4
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 D -4
23 A 12
24 D -4
25 C -6
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 C -6
30   0
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34   0
35 C -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 292
  USPJEŠNOST 44 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


PJEŠČANA UVALA Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 B 6
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 D -4
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24 B -4
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 C 18
29 B -6
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 412
  USPJEŠNOST 68 %

POTPIĆAN OŠ Vladimira Nazora Crikvenica
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 B -2
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15   0
16 B -4
17 A 12
18 C -4
19   0
20 C 12
21   0
22   0
23 A 12
24 D -4
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32 D 18
33 D 18
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 244
  USPJEŠNOST 34 %

RABAC OŠ Kaštanjer Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 A -4
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 452
  USPJEŠNOST 77 %

RAKOTULE OŠ Poreč
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 D -2
6 A -2
7 C -2
8 C -2
9 B -2
10 B 6
11 A -2
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15   0
16 B -4
17 D -4
18 B 12
19 A 12
20 D -4
21   0
22   0
23 A 12
24 D -4
25 D 18
26 D -6
27   0
28 C 18
29 B -6
30 C 18
31   0
32 D 18
33 B -6
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 188
  USPJEŠNOST 22 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


REBIĆI OŠ Jože Šurana Višnjan
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 B -2
6 B -2
7 C -2
8 A 6
9 A -2
10 C -2
11 B -2
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15 C -4
16 D -4
17 D -4
18 B 12
19   0
20 A -4
21 C 12
22   0
23 A 12
24 D -4
25 D 18
26   0
27 A 18
28   0
29 A 18
30 D -6
31 C -6
32 A -6
33 D 18
34 C -6
35 D -6
36 B 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 172
  USPJEŠNOST 19 %

RIM OŠ Mahično, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 D -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 A -2
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23 C -4
24 C -4
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 D -6
31 C -6
32 A -6
33 D 18
34 B 18
35 A -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 312
  USPJEŠNOST 48 %

ROČ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 C -2
3 A 6
4 A -2
5 C 6
6 D 6
7 A -2
8 B -2
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 B -2
13 C 12
14 D 12
15 A -4
16 C 12
17 D -4
18 B 12
19 A 12
20 D -4
21 B -4
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26 D -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 A -6
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 C -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 304
  USPJEŠNOST 46 %

ŠAJINI OŠ Vežica Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 D -2
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 A -2
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 A -2
11 A -2
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 B -4
17 B -4
18 C -4
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 A -4
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 A -6
32 A -6
33 B -6
34 B 18
35 D -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 280
  USPJEŠNOST 41 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


SKITAČA OŠ Centar Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 A -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 B -2
7 D 6
8 A 6
9 A -2
10 B 6
11 C -2
12 C -2
13 D -4
14 A -4
15 D 12
16   0
17   0
18 B 12
19 B -4
20 C 12
21 D -4
22   0
23   0
24 C -4
25 D 18
26 B -6
27 C -6
28 B -6
29 A 18
30 D -6
31 C -6
32 A -6
33 B -6
34   0
35 C -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 126
  USPJEŠNOST 9 %

ŠKRILE OŠ Špansko Oranice, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24 C -4
25 D 18
26 B -6
27 A 18
28 C 18
29 D -6
30 C 18
31 C -6
32 C -6
33 C -6
34 D -6
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 324
  USPJEŠNOST 50 %

SLUM OŠ Petra Zrinskog Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B -2
2 C -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 C -2
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 A -2
11 D 6
12 B -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16   0
17 C -4
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23 A 12
24 C -4
25 D 18
26 D -6
27 A 18
28 B -6
29 A 18
30 C 18
31   0
32 A -6
33 D 18
34 B 18
35 D -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 282
  USPJEŠNOST 42 %

ŠTRMAC OŠ Ivanke Trohar Fužine
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 B 6
3 C -2
4 D -2
5 A -2
6 B -2
7 B -2
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 A -2
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15 A -4
16 B -4
17 B -4
18 A -4
19 A 12
20 D -4
21 D -4
22 A -4
23 B -4
24 C -4
25 B -6
26 C 18
27 C -6
28 A -6
29 C -6
30 D -6
31 A -6
32 D 18
33 B -6
34 C -6
35 B 18
36 B 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 112
  USPJEŠNOST 7 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


ŠUMBER OŠ Jože Šurana Višnjan
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 D -2
3 B -2
4 B 6
5 D -2
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 B -4
14 A -4
15 A -4
16   0
17 A 12
18 A -4
19 C -4
20 C 12
21 C 12
22 A -4
23   0
24   0
25 D 18
26 A -6
27   0
28 A -6
29 C -6
30 C 18
31   0
32 A -6
33 D 18
34   0
35 C -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 166
  USPJEŠNOST 18 %

SVETA LUCIJA OŠ Finida Poreč
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 468
  USPJEŠNOST 80 %

TRSTENIK OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 A -4
23 A 12
24 D -4
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 456
  USPJEŠNOST 77 %

VALBANDON OŠ Petra Zrinskog Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C -2
2 C -2
3 B -2
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 C -2
8 A 6
9 A -2
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 D -4
19 A 12
20 C 12
21   0
22   0
23   0
24 A 12
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31   0
32 D 18
33   0
34   0
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 334
  USPJEŠNOST 52 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 06.05.2019  - REZULTATI


VINTIJAN OŠ Špansko Oranice, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 D -2
3 C -2
4 B 6
5 B -2
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24   0
25 D 18
26 C 18
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 464
  USPJEŠNOST 79 %

VRANJA E učionica, OŠ Gornja Vežica, Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 B 6
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 A -2
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 C 12
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 A -4
23 A 12
24 B -4
25 D 18
26 C 18
27 A 18
28 C 18
29 A 18
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 D -6
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 440
  USPJEŠNOST 74 %

ZABREŽANI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 B 6
3 A 6
4 B 6
5 C 6
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15 D 12
16 D -4
17 A 12
18 B 12
19 A 12
20 C 12
21 C 12
22 C -4
23 A 12
24 A 12
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 C 18
29 B -6
30 C 18
31 B 18
32 D 18
33 D 18
34 B 18
35 B 18
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 432
  USPJEŠNOST 72 %

ŽBANDAJ OŠ Vidikovac Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D 6
2 C -2
3 A 6
4 B 6
5 B -2
6 D 6
7 D 6
8 A 6
9 C 6
10 B 6
11 D 6
12 A 6
13 C 12
14 D 12
15   0
16   0
17   0
18 D -4
19   0
20 C 12
21   0
22 B 12
23 A 12
24   0
25 D 18
26   0
27   0
28   0
29 B -6
30   0
31 C -6
32 D 18
33   0
34   0
35   0
36 D 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 234
  USPJEŠNOST 32 %