Pojedinačni rezultati - MIKRO

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


ALEJA GLAGOLJAŠA OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zg
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 C -2
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 B -2
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 D -2
13 C 12
14 B -4
15 C 12
16 B 12
17   0
18 D 12
19 B 12
20 A -4
21 D 12
22 D -4
23 C 12
24 B 12
25 B -6
26 C 18
27 C 18
28   0
29 A 18
30 D 18
31 D 18
32   0
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 356
  USPJEŠNOST 67%
 

AUGUSTOV HRAM OŠ Vladimir Nazor ,Virovitica
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 B -4
14 B -4
15 C 12
16 B 12
17 B -4
18 B -4
19 B 12
20 A -4
21 C -4
22 D -4
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 D -6
27   0
28   0
29 A 18
30 D 18
31   0
32   0
33 C 18
34 D 18
35 B -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 234
  USPJEŠNOST 38%
 

BERAM OŠ Vladimira Nazora Pazin
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 B -2
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 B -4
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 C 18
27   0
28   0
29 A 18
30 D 18
31 B -6
32 A -6
33 D -6
34 D 18
35 A -6
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 328
  USPJEŠNOST 60%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


BOĆE Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 B -4
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 C 18
27 C 18
28 C -6
29 A 18
30 D 18
31 D 18
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 426
  USPJEŠNOST 83%
 

BRIŠKULA OŠ Luka, Sesvete
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 C -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 B 12
17 B -4
18 D 12
19 B 12
20 A -4
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 C 18
27   0
28 D -6
29 D -6
30 D 18
31 B -6
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 C -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 280
  USPJEŠNOST 49%
 

BUKALETA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 D -2
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 D -4
25 D -6
26 C 18
27 C 18
28 B 18
29 A 18
30 D 18
31 D 18
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 452
  USPJEŠNOST 89%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


EUFRAZIJEVA BAZILIKA OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zg
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2   0
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 A -4
14 A 12
15 B -4
16 B 12
17 A 12
18 A -4
19 B 12
20 B -4
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 C 18
27 C 18
28 D -6
29 A 18
30 D 18
31   0
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 370
  USPJEŠNOST 70%
 

FEŠTINSKO KRALJEVSTVO Osnovna škola Čavle
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 B -2
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 B -4
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 B -4
19 A -4
20 A -4
21 C -4
22 C -4
23 B -4
24 A -4
25 A -6
26 D -6
27 C 18
28 B 18
29 A 18
30 D 18
31 D 18
32   0
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 250
  USPJEŠNOST 42%
 

GOLOGORICA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 B -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 C 18
27 C 18
28 C -6
29 A 18
30 D 18
31 D 18
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 468
  USPJEŠNOST 93%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


GROŽNJAN Osnovna škola "Drago Gervais", Brešca
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 C -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 D -4
17 A 12
18 D 12
19 A -4
20 B -4
21 A -4
22 B 12
23 A -4
24 C -4
25 B -6
26 C 18
27 C 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33 D -6
34 A -6
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 176
  USPJEŠNOST 25%
 

ISTARSKI MIH OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 A -2
4 D 6
5 B 6
6 B -2
7 B -2
8 A 6
9 D -2
10 D -2
11 C -2
12 B 6
13 B -4
14 B -4
15 C 12
16 C -4
17 D -4
18 D 12
19 B 12
20 B -4
21 C -4
22 C -4
23 C 12
24 B 12
25   0
26 C 18
27   0
28   0
29 A 18
30 A -6
31   0
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 190
  USPJEŠNOST 28%
 

ISTARSKI PRŠUT OŠ Šijana Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 B -2
3 C -2
4 C -2
5 D -2
6 B -2
7 B -2
8 B -2
9 D -2
10 B 6
11 D 6
12 C -2
13 C 12
14 C -4
15 D -4
16 B 12
17 D -4
18 B -4
19 C -4
20 C 12
21 C -4
22 B 12
23 A -4
24 B 12
25 B -6
26 D -6
27 C 18
28 C -6
29 A 18
30 A -6
31 D 18
32 C -6
33 B -6
34 D 18
35 C 18
36 C -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 148
  USPJEŠNOST 19%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


JULES VERNE OŠ "Vladimir Gortan" , RI
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 C -2
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 C 12
16 B 12
17 B -4
18 A -4
19 B 12
20 A -4
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 B 12
25 B -6
26 C 18
27 C 18
28 C -6
29 D -6
30 A -6
31 B -6
32   0
33 D -6
34 D 18
35   0
36 C -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 224
  USPJEŠNOST 36%
 

KROŠTULE OŠ "Vladimir Gortan" , RI
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 D -2
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 B 12
17 B -4
18 D 12
19 B 12
20 D -4
21 A -4
22 C -4
23 C 12
24 D -4
25 D -6
26 C 18
27   0
28   0
29 A 18
30 D 18
31   0
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 240
  USPJEŠNOST 40%
 

LABINSKI RUDNIK OŠ Centar, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 B -2
7 C 6
8 A 6
9 B -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 B -4
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 B 12
25   0
26 C 18
27 C 18
28   0
29 A 18
30 B -6
31 D 18
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 348
  USPJEŠNOST 65%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


MASLINA OŠ Sveta Nedelja
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 C -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 B -4
14 A 12
15 D -4
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 B -4
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 D -4
25 B -6
26 C 18
27 C 18
28 B 18
29 A 18
30 D 18
31 B -6
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 362
  USPJEŠNOST 68%
 

MATE BALOTA OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 C -2
5 B 6
6 B -2
7 D -2
8 A 6
9 D -2
10 A -2
11 D 6
12 C -2
13 B -4
14 B -4
15 B -4
16 D -4
17 B -4
18 D 12
19 B 12
20   0
21 D 12
22 D -4
23 C 12
24 D -4
25   0
26 C 18
27   0
28   0
29 D -6
30 D 18
31   0
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 178
  USPJEŠNOST 25%
 

NEZAKCIJ OŠ KAŠTANJER, PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2   0
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 B -4
16 B 12
17   0
18 A -4
19 B 12
20   0
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 D -4
25   0
26 C 18
27   0
28 D -6
29 A 18
30 D 18
31 D 18
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 C -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 304
  USPJEŠNOST 55%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


PALUD Osnovna škola Kostrena
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2   0
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 D -2
7 C 6
8 A 6
9 B -2
10 B 6
11 C -2
12 D -2
13 C 12
14 A 12
15 B -4
16 A -4
17 A 12
18 A -4
19 B 12
20 B -4
21 C -4
22 B 12
23 C 12
24 D -4
25 B -6
26 C 18
27 C 18
28 C -6
29 A 18
30 D 18
31 B -6
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 258
  USPJEŠNOST 44%
 

PARENZANA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2   0
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 B 12
25 B -6
26 C 18
27 C 18
28 A -6
29 A 18
30 D 18
31 D 18
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 446
  USPJEŠNOST 88%
 

PIĆAN Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 D -2
7 C 6
8 A 6
9 C -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 C -4
17 B -4
18 D 12
19 B 12
20 A -4
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 B 12
25 B -6
26 C 18
27 C 18
28 A -6
29 D -6
30 D 18
31 D 18
32 C -6
33 C 18
34 D 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 306
  USPJEŠNOST 55%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


Rezerva 1 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 A -2
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 B -2
9   0
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 B 12
17 B -4
18   0
19 A -4
20 B -4
21 D 12
22 D -4
23 C 12
24 B 12
25 B -6
26 C 18
27   0
28   0
29   0
30 D 18
31   0
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36 C -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 214
  USPJEŠNOST 34%
 

Rezerva 2 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 D -2
3 A -2
4 C -2
5 B 6
6 C 6
7 B -2
8 B -2
9 B -2
10 A -2
11 D 6
12 A -2
13 B -4
14 B -4
15 B -4
16   0
17 B -4
18 B -4
19   0
20   0
21 C -4
22   0
23 C 12
24 B 12
25   0
26 C 18
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 94
  USPJEŠNOST 6%
 

Rezerva 3 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 C -2
5 B 6
6 C 6
7 A -2
8 B -2
9 D -2
10 B 6
11 A -2
12 B 6
13 D -4
14 B -4
15 C 12
16 D -4
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 D -4
25 C 18
26 C 18
27 C 18
28 B 18
29 D -6
30 D 18
31 D 18
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 320
  USPJEŠNOST 58%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


Rezerva 4 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 C -2
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 B -2
8 D -2
9 D -2
10 B 6
11 C -2
12 A -2
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 D -4
17 D -4
18 B -4
19 B 12
20 C 12
21 C -4
22 B 12
23 C 12
24 C -4
25 C 18
26 C 18
27 C 18
28   0
29 B -6
30 D 18
31 D 18
32   0
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 C -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 248
  USPJEŠNOST 42%
 

Rezerva 5 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2   0
3 A -2
4 D 6
5 B 6
6   0
7   0
8 D -2
9 D -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13   0
14 B -4
15 B -4
16   0
17   0
18 B -4
19 B 12
20 A -4
21 C -4
22   0
23   0
24 B 12
25   0
26 B -6
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 96
  USPJEŠNOST 6%
 

ROŽENICE OŠ Zamet, Rijeka
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 D -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 A -4
20 B -4
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 D -4
25   0
26 C 18
27 C 18
28   0
29 A 18
30 D 18
31 B -6
32 B 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 310
  USPJEŠNOST 56%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


RT KAMENJAK OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 B 6
4 D 6
5 D -2
6 D -2
7 C 6
8 D -2
9 D -2
10 A -2
11 D 6
12 D -2
13 C 12
14 B -4
15 D -4
16 B 12
17 A 12
18 B -4
19 B 12
20 A -4
21 D 12
22 C -4
23 B -4
24 B 12
25 C 18
26 C 18
27   0
28   0
29   0
30 D 18
31   0
32   0
33   0
34 D 18
35   0
36 D -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 198
  USPJEŠNOST 30%
 

SOPOT OŠ KAŠTANJER, PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2   0
3 B 6
4 D 6
5 D -2
6 A -2
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 C -4
18 D 12
19 C -4
20 B -4
21 C -4
22 B 12
23 B -4
24 C -4
25 A -6
26 A -6
27   0
28   0
29   0
30 D 18
31 A -6
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 188
  USPJEŠNOST 28%
 

TARTUFI Osnovna škola Poreč
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 A -2
8 A 6
9 C -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 B 12
20 B -4
21 C -4
22 B 12
23 C 12
24 D -4
25 C 18
26 C 18
27 C 18
28   0
29 A 18
30 D 18
31 B -6
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 340
  USPJEŠNOST 63%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


TUNEL UČKA Oš Veruda, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 A -2
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 B 12
17   0
18   0
19 D -4
20 C 12
21 D 12
22 C -4
23 C 12
24 B 12
25   0
26 C 18
27   0
28   0
29 A 18
30 D 18
31   0
32   0
33 D -6
34 D 18
35 A -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 240
  USPJEŠNOST 40%
 

VELI JOŽE OŠ "Milan Brozović", Kastav
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 D -2
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 D -2
9 C -2
10 B 6
11 D 6
12 D -2
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 C -4
20 A -4
21 C -4
22 B 12
23 B -4
24 A -4
25 C 18
26 C 18
27 C 18
28 D -6
29 A 18
30 D 18
31 B -6
32 C -6
33 C 18
34 D 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 266
  USPJEŠNOST 46%
 

VELIKI PLANIK OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 C -2
3 B 6
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 D -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 B -4
14 A 12
15 C 12
16 B 12
17 A 12
18 D 12
19 A -4
20 D -4
21 D 12
22 B 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 C 18
27   0
28   0
29   0
30 D 18
31 D 18
32 C -6
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 322
  USPJEŠNOST 59%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MIKRO - 25.04.2014  - REZULTATI


ZVJEZDARNICA VIŠNJAN OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D 6
2 A 6
3 A -2
4 D 6
5 B 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 C -2
10 B 6
11 D 6
12 B 6
13 C 12
14 B -4
15 B -4
16 C -4
17 C -4
18 D 12
19 B 12
20 A -4
21 C -4
22 B 12
23 C 12
24 B 12
25 A -6
26 D -6
27   0
28   0
29 A 18
30 B -6
31   0
32 D -6
33 D -6
34 D 18
35 B -6
36 D -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 166
  USPJEŠNOST 23%