Mega 2019 svi rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019 - POJEDINAČNI REZULTATI

Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5   0
6 D -2
7   0
8   0
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13 B 12
14   0
15 D 12
16 C -6
17   0
18 C 12
19 C 12
20 B 12
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25 C -6
26 A -6
27 C -6
28   0
29   0
30   0
31   0
32 D 18
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 204
  USPJEŠNOST 27 %

BATLUG Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5 D -2
6 D -2
7 C -2
8 C -2
9 C -2
10 B 6
11 A 6
12 B -2
13 D -4
14 C 12
15   0
16 B 12
17 C -4
18 B -4
19 C 12
20 D -4
21 C -4
22 A -4
23 B -4
24   0
25 D 18
26 A -6
27 B -6
28 C -6
29 D -6
30 B -6
31 B -6
32 D 18
33 A 18
34 C 18
35 C -6
36 D -6
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 136
  USPJEŠNOST 12 %

BOLJUN OŠ Jože Šurana Višnjan
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 A 6
5   0
6 D -2
7 D 6
8 A -2
9 D -2
10 B 6
11   0
12 A -2
13   0
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17   0
18 D -4
19 C 12
20 B 12
21 A 12
22 D 12
23   0
24   0
25   0
26   0
27 D -6
28 D 18
29   0
30 C 18
31   0
32   0
33 A 18
34 D -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 224
  USPJEŠNOST 31 %

BRATOVIĆI OŠ Vladimira Nazora Crikvenica
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5 C -2
6 D -2
7 D 6
8   0
9   0
10 B 6
11 A 6
12   0
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 C -6
17   0
18 D -4
19 C 12
20 D -4
21   0
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26   0
27   0
28 D 18
29   0
30 B -6
31   0
32   0
33 A 18
34 C 18
35 B -6
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 206
  USPJEŠNOST 27 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


BRIJUNI OŠ Augusta Šenoe Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 B -2
3 A 6
4 C 6
5 B 6
6 A -2
7 B -2
8 A -2
9 B 6
10 B 6
11 A 6
12   0
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 D 12
18 C 12
19 C 12
20   0
21 A 12
22   0
23   0
24 B 12
25 A -6
26   0
27 A 18
28   0
29   0
30 C 18
31 A -6
32 D 18
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 300
  USPJEŠNOST 48 %

BRJAKOVIĆI OŠ Matka Laginje, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5   0
6 D -2
7 D 6
8 D 6
9   0
10 B 6
11 A 6
12   0
13 C 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 A -4
18 D -4
19 B -4
20 D -4
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26 A -6
27   0
28   0
29   0
30   0
31 B -6
32 C -6
33 A 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 152
  USPJEŠNOST 16 %

BUIĆI OŠ "Milan Brozović" Kastav
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 A 6
5 D -2
6 D -2
7   0
8   0
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13   0
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 D 12
18   0
19 C 12
20 D -4
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25   0
26 B 18
27 A 18
28   0
29 A 18
30 B -6
31 D 18
32   0
33 A 18
34 A -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 246
  USPJEŠNOST 36 %

ČERVAR PORAT OŠ Špansko Oranice, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5 C -2
6 B 6
7 D 6
8 B -2
9   0
10 B 6
11   0
12 C 6
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17   0
18 C 12
19 C 12
20   0
21 A 12
22   0
23 C 12
24   0
25 D 18
26 B 18
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 292
  USPJEŠNOST 46 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


CRNA PUNTA OŠ Veli Vrh Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 D 6
5 A -2
6 D -2
7 A -2
8 A -2
9   0
10   0
11   0
12   0
13   0
14 B -4
15 C -4
16   0
17   0
18 A -4
19   0
20 D -4
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26 A -6
27 B -6
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 86
  USPJEŠNOST 1 %

CRVENI VRH Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5   0
6 B 6
7 D 6
8 C -2
9 B 6
10 B 6
11   0
12   0
13   0
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 D 12
18 D -4
19 C 12
20   0
21   0
22   0
23 C 12
24   0
25 D 18
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31 C -6
32   0
33 A 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 218
  USPJEŠNOST 30 %

DRAGUĆ OŠ Davorina Trstenjaka Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5 A -2
6 D -2
7 D 6
8 D 6
9   0
10 B 6
11 A 6
12   0
13   0
14 C 12
15 C -4
16 B 12
17   0
18 C 12
19 C 12
20 B 12
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28   0
29   0
30 C 18
31 C -6
32 B -6
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 264
  USPJEŠNOST 40 %

FLENGI OŠ Vladimira Nazora Potpićan
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 B 6
5   0
6 B 6
7   0
8 B -2
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13   0
14   0
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19 C 12
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26 C -6
27   0
28   0
29   0
30 A -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 138
  USPJEŠNOST 13 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


GRIMALDA OŠ Grabrik, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3   0
4 C 6
5   0
6   0
7   0
8 A -2
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13   0
14   0
15   0
16 B 12
17   0
18   0
19 B -4
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33 B -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 98
  USPJEŠNOST 4 %

HEKI MAT, obrt za poduku
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5 B 6
6 B 6
7 D 6
8 D 6
9 B 6
10 B 6
11 A 6
12 C 6
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 D 12
18 C 12
19 C 12
20 B 12
21 A 12
22 D 12
23 C 12
24 B 12
25 D 18
26 B 18
27 A 18
28 D 18
29 A 18
30 C 18
31 D 18
32 D 18
33 A 18
34 C 18
35 A 18
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 512
  USPJEŠNOST 94 %

JELOVICE OŠ "Eugen Kumičić" Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5   0
6 D -2
7   0
8 C -2
9   0
10   0
11   0
12   0
13   0
14   0
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19 C 12
20 D -4
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26 A -6
27   0
28   0
29   0
30   0
31 C -6
32   0
33   0
34   0
35 B -6
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 108
  USPJEŠNOST 6 %

KOTLI OŠ Augusta Šenoe Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 A -2
3 D -2
4 B 6
5   0
6 B 6
7   0
8   0
9   0
10 B 6
11   0
12 A -2
13   0
14 D -4
15 D 12
16   0
17   0
18 C 12
19 C 12
20 C -4
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30 B -6
31 C -6
32   0
33   0
34 D -6
35 B -6
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 114
  USPJEŠNOST 7 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


KOŽLJAK OŠ Špansko Oranice, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 B 6
5 B 6
6 D -2
7   0
8 A -2
9 C -2
10 B 6
11   0
12 C 6
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17   0
18 D -4
19 C 12
20   0
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26 B 18
27   0
28 A -6
29   0
30 C 18
31 D 18
32 A -6
33 A 18
34 C 18
35 A 18
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 298
  USPJEŠNOST 47 %

KRAPAN OŠ Vladimira Nazora Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 A 6
5   0
6 D -2
7 B -2
8 A -2
9   0
10 B 6
11 C -2
12   0
13   0
14   0
15 D 12
16 B 12
17 A -4
18   0
19 C 12
20   0
21   0
22   0
23 C 12
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30 B -6
31   0
32   0
33 A 18
34   0
35 A 18
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 176
  USPJEŠNOST 21 %

KRINGA OŠ Petra Zrinskog Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 B 6
7 C -2
8 B -2
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13   0
14 C 12
15 C -4
16 B 12
17   0
18 D -4
19 B -4
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28 D 18
29 A 18
30 C 18
31   0
32 D 18
33 A 18
34 D -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 214
  USPJEŠNOST 29 %

MALI MLUN OŠ Zamet Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5 B 6
6 B 6
7 D 6
8 D 6
9   0
10 B 6
11 A 6
12   0
13   0
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 D 12
18 D -4
19 C 12
20 D -4
21 A 12
22   0
23 C 12
24   0
25 D 18
26 A -6
27 A 18
28 D 18
29   0
30 B -6
31 D 18
32 C -6
33 A 18
34 C 18
35 C -6
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 312
  USPJEŠNOST 50 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


MANJADVORCI Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 B -2
3 A 6
4 C 6
5   0
6 B 6
7   0
8 C -2
9   0
10 C -2
11 A 6
12   0
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 B -4
18   0
19 C 12
20 B 12
21 A 12
22   0
23 B -4
24   0
25 D 18
26   0
27 C -6
28   0
29   0
30 B -6
31 D 18
32 D 18
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 258
  USPJEŠNOST 39 %

PAGUBICE OŠ Stoja Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 B -2
3 A 6
4 A 6
5   0
6 D -2
7   0
8   0
9   0
10 B 6
11 A 6
12   0
13   0
14 B -4
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19   0
20 D -4
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29 A 18
30 B -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 134
  USPJEŠNOST 12 %

PREMANTURA Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5 B 6
6 B 6
7 D 6
8 D 6
9 B 6
10 B 6
11 A 6
12 B -2
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 D 12
18 D -4
19 C 12
20 B 12
21 A 12
22 D 12
23 C 12
24 B 12
25 D 18
26 B 18
27 A 18
28 D 18
29 A 18
30 C 18
31 D 18
32 D 18
33 A 18
34 C 18
35 A 18
36 C 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 488
  USPJEŠNOST 88 %

RAKOVCI OŠ Veruda Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 D 6
5 A -2
6 B 6
7   0
8 C -2
9   0
10 B 6
11 C -2
12   0
13 D -4
14   0
15   0
16 C -6
17   0
18 B -4
19 A -4
20 C -4
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28 B -6
29   0
30 C 18
31   0
32   0
33 B -6
34   0
35 D -6
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 88
  USPJEŠNOST 2 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


RAŠPOR OŠ Vežica, Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 A 6
5   0
6 C -2
7 B -2
8   0
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13 C 12
14   0
15 A -4
16 B 12
17   0
18 A -4
19 C 12
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33 A 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 146
  USPJEŠNOST 14 %

SANTALEZI OŠ Finida Poreč
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 B -2
3 A 6
4 B 6
5 C -2
6 D -2
7 B -2
8 A -2
9 C -2
10 B 6
11 D -2
12 A -2
13 B 12
14 C 12
15 B -4
16   0
17   0
18 D -4
19 A -4
20 A -4
21 A 12
22 C -4
23 B -4
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30 A -6
31   0
32 B -6
33 A 18
34 A -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 100
  USPJEŠNOST 4 %

SEMIĆ OŠ Sveta Nedjelja
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 A -2
3 A 6
4 C 6
5 A -2
6 D -2
7 D 6
8 A -2
9 B 6
10 D -2
11   0
12   0
13 B 12
14 C 12
15 A -4
16 B 12
17   0
18 D -4
19 C 12
20 C -4
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26   0
27   0
28 C -6
29   0
30 C 18
31   0
32 D 18
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 232
  USPJEŠNOST 33 %

SMOLJANCI OŠ Vidikovac Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 C -2
3 A 6
4 C 6
5 D -2
6 B 6
7 D 6
8 A -2
9 B 6
10 B 6
11   0
12   0
13 B 12
14 B -4
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19 C 12
20   0
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26 A -6
27   0
28   0
29   0
30 D -6
31   0
32   0
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 214
  USPJEŠNOST 29 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


TIĆAN Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5 C -2
6 B 6
7 D 6
8 A -2
9   0
10 B 6
11 A 6
12   0
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19 C 12
20 B 12
21   0
22 D 12
23   0
24   0
25 C -6
26   0
27   0
28   0
29   0
30 C 18
31 D 18
32   0
33 A 18
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 274
  USPJEŠNOST 42 %

TRGET OŠ Kaštanjer Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5   0
6 D -2
7 C -2
8   0
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13 B 12
14 C 12
15 D 12
16 B 12
17 A -4
18 D -4
19 A -4
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26   0
27 A 18
28   0
29 A 18
30 B -6
31   0
32   0
33   0
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 202
  USPJEŠNOST 26 %

VALTURA OŠ Grabrik, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5 B 6
6 B 6
7 D 6
8 A -2
9   0
10 B 6
11   0
12 C 6
13   0
14   0
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19 C 12
20   0
21   0
22   0
23   0
24 B 12
25 D 18
26   0
27 A 18
28   0
29   0
30 C 18
31   0
32   0
33   0
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 252
  USPJEŠNOST 37 %

VELA TRABA OŠ Jože Šurana Višnjan
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3   0
4 A 6
5   0
6 D -2
7   0
8   0
9   0
10   0
11   0
12   0
13   0
14 C 12
15 D 12
16   0
17   0
18 D -4
19 C 12
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 128
  USPJEŠNOST 10 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


VELI MAJ TOŠ-SEI "Galileo Galilei" Umag- Umago
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 A -2
3 A 6
4 C 6
5 A -2
6 B 6
7   0
8 C -2
9   0
10 B 6
11 C -2
12 D -2
13   0
14 A -4
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19 A -4
20   0
21 B -4
22   0
23   0
24   0
25   0
26 A -6
27 A 18
28   0
29   0
30 A -6
31 D 18
32   0
33 C -6
34 A -6
35 A 18
36 D -6
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 136
  USPJEŠNOST 12 %

VINEŽ OŠ Grabrik, Karlovac
Pitanje Odgovor Bodovi
1 B -2
2   0
3   0
4 A 6
5   0
6 D -2
7   0
8 A -2
9   0
10   0
11   0
12   0
13   0
14   0
15 D 12
16 C -6
17   0
18   0
19 B -4
20 B 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30 A -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 88
  USPJEŠNOST 2 %

VOZILIĆI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 D 6
5 B 6
6 D -2
7 D 6
8 A -2
9 C -2
10 B 6
11 A 6
12   0
13 D -4
14 B -4
15 D 12
16 B 12
17 D 12
18 D -4
19 C 12
20   0
21 A 12
22 C -4
23   0
24   0
25   0
26 A -6
27 A 18
28   0
29   0
30 C 18
31   0
32 C -6
33 A 18
34 C 18
35   0
36 D -6
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 220
  USPJEŠNOST 30 %

VRH OŠ "Petar Zrinski" Čabar
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 A 6
5   0
6 D -2
7   0
8   0
9   0
10   0
11   0
12   0
13   0
14   0
15 D 12
16   0
17   0
18   0
19 C 12
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34 D -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 114
  USPJEŠNOST 7 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019  - REZULTATI


VRVARI OŠ Vidikovac Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2   0
3 A 6
4 C 6
5   0
6 D -2
7 D 6
8 A -2
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13   0
14 B -4
15 D 12
16 B 12
17   0
18   0
19 C 12
20 D -4
21   0
22   0
23   0
24   0
25 D 18
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33 A 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 170
  USPJEŠNOST 19 %

ZAREČJE OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A 6
2 D 6
3 A 6
4 C 6
5   0
6 B 6
7 B -2
8 C -2
9   0
10 B 6
11   0
12   0
13   0
14 B -4
15 D 12
16   0
17   0
18 D -4
19 C 12
20 D -4
21 A 12
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30 B -6
31 D 18
32   0
33 A 18
34 C 18
35 A 18
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 202
  USPJEŠNOST 26 %