Pojedinačni rezultati - MEGA

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


BOŠKARIN OŠ Luka, Sesvete
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 C -2
4   0
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 A -2
11   0
12   0
13 C 12
14   0
15   0
16   0
17 B 12
18   0
19 B 12
20   0
21 D 12
22 D -4
23   0
24   0
25   0
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 A -6
31 C 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36 A -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 192
  USPJEŠNOST 29%
 

BRIJUNI OŠ Matka Laginje, Zagreb
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15 B 12
16 A 12
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 D 18
27 A 18
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 500
  USPJEŠNOST 100%
 

CUKERANČIĆI OŠ Zamet, Rijeka
Pitanje Odgovor Bod.
1 A -2
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 B -2
10   0
11   0
12   0
13 C 12
14 B 12
15 A -4
16   0
17 A -4
18 A 12
19 B 12
20   0
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 D -4
25 B -6
26   0
27 B -6
28 B 18
29   0
30 D 18
31 C 18
32   0
33 D 18
34 B 18
35 B -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 242
  USPJEŠNOST 40%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


HERKULOVA VRATA Osnovna škola Ludbreg
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 A -2
11 A 6
12 D -2
13 C 12
14 D -4
15   0
16   0
17 B 12
18 B -4
19   0
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 A -6
34 B 18
35 B -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 288
  USPJEŠNOST 51%
 

ISTARSKI DIVOVI Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15 B 12
16 A 12
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 C -6
27 A 18
28 B 18
29 B -6
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 452
  USPJEŠNOST 89%
 

ISTARSKI GONIČ OŠ Luka, Sesvete
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 C -2
4 D -2
5 B 6
6 D -2
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11   0
12   0
13 C 12
14 D -4
15   0
16 A 12
17 B 12
18 D -4
19 A -4
20   0
21 B -4
22 A 12
23   0
24   0
25 C 18
26   0
27   0
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 D 18
34   0
35 C 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 262
  USPJEŠNOST 45%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


JURE GRANDO OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 B -2
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10   0
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14   0
15 A -4
16   0
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 A -4
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25   0
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 D 18
31   0
32 A 18
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 358
  USPJEŠNOST 67%
 

KORITA OŠ KAŠTANJER, PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 D -2
7 A 6
8 D -2
9 A 6
10   0
11   0
12   0
13 C 12
14   0
15   0
16   0
17 B 12
18   0
19   0
20   0
21 A -4
22 A 12
23   0
24 B 12
25 D -6
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 194
  USPJEŠNOST 29%
 

LEGENDFEST E-učionica, Rijeka
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15 B 12
16 A 12
17 B 12
18 A 12
19 D -4
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 D 18
27 A 18
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 484
  USPJEŠNOST 96%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


LIMSKI KANAL OŠ KAŠTANJER, PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 A 6
3 D -2
4 A 6
5 B 6
6 D -2
7 A 6
8   0
9 A 6
10 B 6
11   0
12   0
13 C 12
14 B 12
15 D -4
16   0
17 D -4
18 A 12
19 A -4
20   0
21   0
22 A 12
23   0
24   0
25   0
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 260
  USPJEŠNOST 44%
 

MARKOVA JAMA OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 B -2
5 A -2
6 C 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11   0
12 A 6
13 B -4
14   0
15 A -4
16   0
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 A -4
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25   0
26   0
27 C -6
28   0
29 D 18
30 D 18
31   0
32 A 18
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 292
  USPJEŠNOST 52%
 

MOMJAN OŠ "Milan Brozović", Kastav
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 B -4
14 B 12
15 B 12
16 A 12
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 D 18
27 A 18
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 476
  USPJEŠNOST 94%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


MOTOVUN Osnovna škola "Drago Gervais", Brešca
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 C -2
4 C -2
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14   0
15   0
16   0
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 C -4
22 A 12
23 C 12
24   0
25   0
26   0
27 C -6
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 D 18
34   0
35 C 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 306
  USPJEŠNOST 55%
 

MOTOVUNSKA ŠUMA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15 B 12
16 A 12
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 C -4
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 D 18
27 A 18
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 484
  USPJEŠNOST 96%
 

PAZINSKI KAŠTEL OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4   0
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8   0
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18 A 12
19   0
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23   0
24 B 12
25 B -6
26   0
27   0
28 C -6
29 D 18
30   0
31 C 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 236
  USPJEŠNOST 39%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


PULSKI AKVARIJ OŠ Vladimira Nazora Pazin
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 D -2
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12   0
13 C 12
14 B 12
15   0
16 C -4
17 B 12
18 A 12
19 A -4
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26   0
27 A 18
28 B 18
29 B -6
30 B -6
31 C 18
32 B -6
33 D 18
34 B 18
35 B -6
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 288
  USPJEŠNOST 51%
 

RAŠA OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zg
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15 B 12
16 B -4
17 B 12
18 A 12
19   0
20 C 12
21 C -4
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 A -6
26 B -6
27 A 18
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 D 18
34 A -6
35 A -6
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 324
  USPJEŠNOST 59%
 

RASPADALICA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 A -2
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15 B 12
16 A 12
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 D 18
27 A 18
28 B 18
29 B -6
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33 A -6
34 B 18
35 C 18
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 412
  USPJEŠNOST 80%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


REZERVA STOL 27 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 A -2
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11   0
12   0
13 C 12
14   0
15   0
16   0
17   0
18   0
19   0
20 C 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33   0
34   0
35 C 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 200
  USPJEŠNOST 31%
 

REZERVA STOL 28 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 A -2
7 A 6
8 B 6
9 B -2
10 B 6
11   0
12   0
13 C 12
14   0
15 B 12
16   0
17 B 12
18 A 12
19   0
20   0
21 D 12
22 A 12
23   0
24   0
25 D -6
26   0
27   0
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 286
  USPJEŠNOST 50%
 

REZERVA STOL 29 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 A 6
3   0
4 A 6
5   0
6 B -2
7 A 6
8   0
9 A 6
10   0
11   0
12   0
13 B -4
14 A -4
15 A -4
16   0
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22 B -4
23   0
24   0
25   0
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 D 18
31 A -6
32   0
33   0
34 B 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 138
  USPJEŠNOST 16%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


rezerva stol31 OŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2   0
3 A 6
4   0
5   0
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10   0
11   0
12   0
13 B -4
14   0
15   0
16 C -4
17   0
18 B -4
19   0
20   0
21   0
22 B -4
23 C 12
24 B 12
25   0
26   0
27   0
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 A -6
34   0
35   0
36 A -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 146
  USPJEŠNOST 18%
 

ŠPAROGE Osnovna škola Poreč
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 B -2
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11   0
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15   0
16   0
17 B 12
18   0
19 B 12
20 A -4
21 C -4
22 B -4
23   0
24   0
25 C 18
26   0
27 A 18
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33   0
34 B 18
35 C 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 324
  USPJEŠNOST 59%
 

SVETA EUFEMIJA OŠ Vladimir Nazor, Virovitica
Pitanje Odgovor Bod.
1 A -2
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15   0
16   0
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23   0
24 B 12
25 C 18
26 D 18
27 A 18
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 B -6
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 424
  USPJEŠNOST 82%
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014  - REZULTATI


TREŠETE OŠ Vladimira Nazora, Potpićan
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C -2
3 C -2
4   0
5 A -2
6 C 6
7 A 6
8   0
9 A 6
10 C -2
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 A -4
15   0
16 C -4
17 B 12
18 B -4
19   0
20 C 12
21 C -4
22 A 12
23   0
24 B 12
25   0
26 D 18
27 A 18
28 A -6
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32   0
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 296
  USPJEŠNOST 53%
 

VRANJSKA DRAGA OŠ Sveta Nedelja
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 A 6
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 D -2
12 D -2
13 C 12
14 B 12
15 B 12
16 D -4
17 B 12
18 A 12
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 B 12
25 C 18
26 D 18
27 A 18
28 B 18
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 D -6
33 D 18
34 B 18
35 C 18
36 D 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 444
  USPJEŠNOST 87%
 

VRH Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 A 6
3 C -2
4 A 6
5 B 6
6 C 6
7 A 6
8 B 6
9 A 6
10 B 6
11 A 6
12 A 6
13 C 12
14 B 12
15   0
16   0
17 B 12
18   0
19 B 12
20 C 12
21 D 12
22 A 12
23 C 12
24 C -4
25 C 18
26   0
27 A 18
28   0
29 D 18
30 D 18
31 C 18
32 A 18
33 D 18
34   0
35 C 18
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 362
  USPJEŠNOST 68%