Matematika+

Matematika+ za 2017. godinu

 • Kotizacija po radu je 200 kuna. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jedan projekt.
 • Prijave radova: putem online obrasca do 1. ožujka 2017. 
 • Prijava mentora na http://ettaedu.azoo.hr/
 • Rok za dostavu pisanog izvješća o radu na projektu u PDF formatu elektroničkim putem na   matematikaplus.mdi@gmail.com  i  mdistra@gmail.com najkasnije do 20. ožujka 2017.
 • Osiguran je prostor za prezentaciju plakata, postera ili makete vezane uz projekt.
 • Završnica će se održati na Festivalu matematike 5. svibnja 2017. u hotelu Park Plaza Histria u Puli.

Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.
 

Uslužni e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com  

Anchor

Propozicije projekta „Matematika +“ 

je smotra malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola čiji je smisao pokazati kako učenici vide svoj grad/ zavičaj okom i srcem matematike, kako primjenjuju i povezuju naučeno i kako otkrivaju svoj grad/zavičaj kroz njegovu povijest, kulturu, umjetnost, arhitekturu, književnost, jezike…

Smotra je jedna od aktivnosti koja se provodi u sklopu Festivala matematike.

Cilj projekta je:

 1. izrada malog znanstveno-istraživačkog rada,
 2. primjena matematike u životu kroz upoznavanje svoga grada/zavičaja,
 3. povezivanje ostalih znanosti, kulture, umjetnosti, arhitekture s matematikom,
 4. povećanje motivacije za znanošću,
 5. razvijanje kreativnosti,
 6. razvijanje kulture pisanja kroz izradu izvješća o provedbi projekta,
 7. razvijanje vještine prezentiranja projekta,
 8. razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu,
 9. popularizacija matematike.

Na natječaju mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola. U svakom timu može biti najviše 5 učenika, a njihov je zadatak samostalno izraditi izvješće o radu na projektu i po izboru plakat i/ili multimedijsku prezentaciju (audio, video, flash, powerpoint, web prezentacije, maketa…) uz  savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava).

Opis rada: Proučiti/istražiti dio grada ili zavičaja, znamenitu građevinu, osobe koje su obilježile neko povijesno razdoblje, … te uz vodstvo mentora, primjenjujući naučene matematičke alate, provesti sve faze istraživačkog rada. Kod osmišljavanja teme moguće je usmjeriti se na jedan ili više matematičkih sadržaja.

Matematičke teme: skupovi, geometrijski likovi, prostor, Talesov poučak, sličnost, sukladnost, simetrije, funkcije, vektori, Pitagorin poučak, trigonometrija, statistika i vjerojatnost, aproksimacije, omjeri, zlatni rez, rimski brojevi, mjerne jedinice, …

Ocjenjivanje: Ocjenjuje se izvješće (rad) i javni govor (prezentacija rada)

Ocjena rada:

 • jasnoća (jednostavnost, preciznost i sažetost tekstova i opisa uz grafičke prikaze i slike); dizajn i vizualna privlačnost (funkcionalan dizajn), inovativnostoriginalnost, kreativnost i raznolikost oblika u prikazu teme, primjena matematike.

Ocjena izvješća:

 • jasno definiranje problema, hipoteze; istraživački pristup temi; dobro osmišljen način prikupljanja podataka, mjerenja rezultata; kvaliteta i kreativnost u obradi podataka; njihova primjena pri rješavanju problema; zaključak temeljen na rezultatima provedenih provjera ili konstrukcija; proučavanje izvora.

Izvješće treba sadržavati sve sastavnice: sažetak, opis rada, rezultate, zaključak, popis izvora, slike, grafikone i ostale materijale.       

Informacije o projektima bit će objavljivane na internetskom središtu natjecanja: www.mdi.hr i http://md-istra.blogspot.com/

Prezentacija radova (javni govor) može trajati maksimalno 10 minuta.

Na temelju ukupne ocjene koju čine ocjena rada, ocjena izvješća i ocjena javnog govora povjerenstvo će izabrati najuspješnije radove.

2015.

Prijave radova do 20.ožujka 2015. a mentori učenika prijavljuje se na http://www.ettaedu.eu/.

Svaku promjenu podataka u prijavi potrebno je prijaviti na matematikaplus.mdi@gmail.com

Kotizacija po radu je 100 kuna. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jedan projekt.

Rok za dostavu završenih radova (rad i izvješće) do 11.travnja 2015. poštom na adresu: Matematičko društvo „Istra“, Dragonja 10, 52100 Pula.

Na temelju pristiglih radova povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu projekta. Prilikom dolaska na natjecanje, ekipe se prijavljuju na INFO pultu te predaju Suglasnost ravnatelja/ice Škole. Suglasnost možete preuzeti ovdje.

Završnica projekta na Festivalu matematike 8. svibnja 2015. hotel Brioni Pula. (Verudela 16, 52100 Pula, Tel: +385(0)52 215 585, Fax: +385 (0)52 213 671, brioni@arenaturist.hr)    Ponuda za smještaj

Uslužni e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com  

2014.

Pohvaljeni (i peharom nagrađeni) su sljedeći radovi:

 • OŠ Rajić  - pohvala za jasno definiranje problema i primjenu ideje u svakodnevnom životu u projektu Matematika slavonskog seljaka

 • OŠ Čavle - pohvala za istraživački pristup temi i izradi makete. Kreativna obrada teme kroz obilje matematičkih zadataka u projektuMalin

 • OŠ Tone Peruška Pula – pohvala za kvalitetnu obradu aktualnog problema prometa u Puli , za kreativnost u prikazu teme te smjernica za budući razvoj u projektu Parkirajmo u Puli

 • OŠ Vladimir Nazor Pazin – pohvala za nastup koji privlači pažnju te nam primjenom različitih matematičkih metoda približava i oživljava legendu o Velom Joži u projektu Koliko je velik Veli Jože

 • Gimnazija Požega  - pohvala za kvalitetni i kreativnu obradu podataka i veselu prezentaciju kojom privlače pažnju u projektu Požeške parabole

Zahvalnice su dobili sljedeći radovi:

 • OŠ Gornje Vrapče: ( Zagrebački oktogon), Zahvala za zaključak temeljen na rezultatima provedenih izračuna i konstrukcija

 • OŠ Amosa Komenskog: (Parkovi grada Daruvara), Zahvala za uočavanje matematičkih pravilnosti u tradicionalnoj arhitekturi parkova

 • OŠ Grabik:( Spasi Karolinu), Zahvala za originalan način upoznavanja zavičaja kroz matematičku igru

 • Tehnička škola Pula: (Istarski kažuni), Zahvala za usporedbu stare i nove tehnologije u arhitekturi istarskih kažuna

 • Tehnička škola Pula: (Pulska luka), Zahvala za prikaz pulske luke kroz prošlost, sadašnjost i budućnost

---------------------------------------

Poštovani profesori, nastavnici i učenici, zahvaljujemo vam na prijavi radova za sudjelovanje u projektu matematika+ za 2014. godinu. 

Povjerenstvo je pregledalo sve pristigle radove i radosno vas obavještava da su vaši radovi prihvaćeni.

Radujemo se susretu u Puli, 25.travnja kad ćete prezentirati svoje radove na Festivalu matematike.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte. 

Za MDI, Branka Antunović-Piton

2013.

Rezultati projekta matematika+ za 2013. godinu

Sve škole dobile su zahvalnice za sudjelovanje. Pohvalnice su dobile:

 • Tehnička škola Pula  za prezentaciju, javni govor, kreativnost, jasno definiran problem i oživljavanje starih metoda mjerenja u projektu Rimska groma
 • Gimnazija Požega  za  znanstveni pristup, povezivanje s različitim sferama znanosti i zaključak temeljen na rezultatima istraživanja u projektu  Energija Sunca u brojkama
 • Hotelijersko-turističkoj školi Zagreb za  jasno definiranu vezu matematika-umjetnost te primjenu istraživanja u svrhu promidžbe turizma u projektu Nebo se spustilo u Zagreb
 • Tehničkoj školi Pula za  izradu makete i istraživački pristup Malog rimskog kazališta u projektu  Malo rimsko kazalište
 • Grafičkoj školi u Zagrebu za  filmsku animaciju i vizualni dojam u projektu Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 • OŠ Rajić za originalnu prezentaciju, primjenu matematike kroz ljepotu svog zavičaja u projektu Lonjskopoljska matematika
 • OŠ dr. Mate Demarina Medulin-PŠ Banjole za izradu plakata i makete čime su povezali matematiku s različitim vidovima umjetnosti u projektu Kaštel
 • OŠ Veli Vrh  Pula za trud i sudjelovanje u projektu Tvđava Punta Christo
 • OŠ Čavle  za istraživački pristup temi, vizualni dojam i javni nastup koji privlači pažnju u projektu Sunčani sat
 • OŠ Gornje Vrapče za promociju parkova grada Zagreba kroz povijest i umjetnost te uočavanje matematičkih zakonitosti koje su doprinijele harmoniji čovjeka i okoline u projektu Lenucijeva  potkova
 • OŠ Turnić  Rijeka za originalan način primjene jednostavnih pomagala u matematičkim izračunima te originalnost fotografija u projektu Kosi toranj
 • OŠ S. S. Kranjčevića  Zagreb za originalnost teme te objedinjavanje povijesti,fizike i likovnog izradom modela pečnjaka u projektu Kasno Gotički pečnjaci

2012.

Rezultati projekta MATEMATIKA+ za 2012. godinu:

Sve škole su dobile zahvalnice za sudjelovanje.

Pohvalnice su dobile:

 • Tehnička škola Pula za javni govor u projektu Putevima admirala Tegetthoffa
 • Tehnička škola Pula za matematičku obradu teme u projektu Arsia-treptaj umjetnosti
 • Gimnazija Požega za vizualnost u obradi teme u projektu Zlatni rez zlatne doline
 • OŠ S.S. Kranjčević, Zagreb za matematičku obradu teme i vizualnost u projektu Geometrijski uzorci u sakralnoj umjetnosti moga grada,
 • OŠ Čavle, Čavle za matematičku obradu teme u projektu Grobničke alpe
 • Matematičko društvo Zadar za javni govor i izradu makete u projektu Gradnja crkve sv. Donata

2011.

U projektu matematika+ sudjelovalo je 10 ekipa osnovnih škola i 10 ekipa srednjih škole.

Popis projekata 2011.:

2010.

Popis prijavljenih škola i projekata 2010.

Rezultati projekta Matematika+ 2010.