GIGA 2019 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019
Kategorija: Strukovne škole - S

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 PRODANI Elektrostrojarska škola Varaždin 64   112   150   80 406
2 BANKI Tehnička škola Zagreb 60   84   66   80 290
3 RIPENDA GSS Jurja Dobrile Pazin 10   72   36   80 198
4 ŠTRPED GSS Jurja Dobrile Pazin 44   20     80 144
5 GALIŽANA Obrtnička i tehnička škola Ogulin 22   40   -12   80 130
6 MUNTRILJ Ekonomska škola Pula 4   8   36   80 128
7 POLJE ĆEPIĆ Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj 14   36   -12   80 118
8 PAZINSKI NOVAKI Ekonomska škola Pula 4   20   12   80 116
9 BRGUDAC Graditeljska tehnička škola Zagreb 6   24   0   80 110