Giga 2019 redoslijed

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019

Red. Naziv ekipe Škola Kateg. 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 PLOMIN Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb A 72   128   216   80 496
2 VODICE Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka A 56   144   192   80 472
3 RAKALJ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin A 48   132   192   80 452
4 KRŠIKLA Gimnazija Pula A 72   96   198   80 446
5 FILIPINI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin A 64   112   168   80 424
6 MUNTIĆ Gimnazija Bjelovar A 56   132   150   80 418
7 LIVADE Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb B 56   132   144   80 412
8 PRODANI Elektrostrojarska škola Varaždin S 64   112   150   80 406
9 BAŠANIJA Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci A 52   144   126   80 402
10 BAZGALJI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin A 56   128   132   80 396
11 JEŽENJ Centar izvrsnosti Krapina A 48   132   126   80 386
12 ŠPADIĆI Centar izvrsnosti Krapina A 56   84   156   80 376
13 ŠKROPETI Prva gimnazija Vraždin A 56   132   108   80 376
14 PRODOL GSS Jurja Dobrile Pazin B 52   84   120   80 336
15 FUŠKULIN Gimnazija Pula A 56   80   102   80 318
16 BANKI Tehnička škola Zagreb S 60   84   66   80 290
17 ROVINJSKO SELO SŠ Mate Blažine Labin B 32   80   96   80 288
18 ŠTERNA Gimnazija Pula A 50   40   114   80 284
19 PLOVANIJA SŠ Mate Balote Poreč B 28   80   48   80 236
20 POMER Srednja škola Ambroza Haračićia Mali Lošinj B 36   60   54   80 230
21 ŠTINJAN Centar izvrsnosti Krapina A 40   64   24   80 208
22 RIPENDA GSS Jurja Dobrile Pazin S 10   72   36   80 198
23 ZAMASKI DOL TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola B 38   56   6   80 180
24 MERIŠĆE GSS Jurja Dobrile Pazin B 34   40   24   80 178
25 ANTENAL Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin B 42   32   24   80 178
26 NEDEŠĆINA GSS Jurja Dobrile Pazin B 34   32   30   80 176
27 SAVUDRIJA TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie A 30   12   36   80 158
28 TUNARICA Gimnazija Pula B 32   16   30   80 158
29 ŠTRPED GSS Jurja Dobrile Pazin S 44   20     80 144
30 BORUT GSS Jurja Dobrile Pazin B 28   -16   48   80 140
31 GALIŽANA Obrtnička i tehnička škola Ogulin S 22   40   -12   80 130
32 MUNTRILJ Ekonomska škola Pula S 4   8   36   80 128
33 CERE SŠ Zvanje Črnje Rovinj A 44   4     80 128
34 POLJE ĆEPIĆ Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj S 14   36   -12   80 118
35 PAZINSKI NOVAKI Ekonomska škola Pula S 4   20   12   80 116
36 BRGUDAC Graditeljska tehnička škola Zagreb S 6   24   0   80 110
37 HUM Srednja škola Ambroza Haračićia PO Cres B 10   4   0   80 94
38 VELI MLUN SŠ Zvanje Črnje Rovinj A -16   16   0   80 80