GIGA 2019 svi rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019 - svi rezultati

 

ANTENAL Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 C -2
8 C 6
9 D 6
10   0
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14   0
15 D -4
16   0
17 C -4
18 A 12
19   0
20 A -4
21 A -4
22 D 12
23   0
24 B 12
25   0
26   0
27   0
28 C 18
29 D -6
30 B -6
31   0
32 C 18
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 178
  USPJEŠNOST 23 %

BANKI Tehnička škola Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7   0
8 C 6
9 D 6
10   0
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15   0
16   0
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21   0
22   0
23   0
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29   0
30 B -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 290
  USPJEŠNOST 49 %

BAŠANIJA Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 C -2
10   0
11   0
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29   0
30 D 18
31   0
32 C 18
33   0
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 402
  USPJEŠNOST 75 %

BAZGALJI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 C -2
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 A -4
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 D -6
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 D -6
34   0
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 396
  USPJEŠNOST 73 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


BORUT GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 D -2
5 A 6
6 A -2
7 B 6
8 C 6
9 C -2
10   0
11   0
12 A -2
13 A -4
14 B -4
15   0
16 A -4
17 C -4
18 A 12
19   0
20   0
21 D -4
22 A -4
23   0
24 A -4
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28   0
29   0
30 B -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 140
  USPJEŠNOST 14 %

BRGUDAC Graditeljska tehnička škola Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 D -2
5 D -2
6 A -2
7   0
8 B -2
9 A -2
10   0
11   0
12 B 6
13 D 12
14   0
15   0
16   0
17 D -4
18 A 12
19   0
20   0
21 A -4
22 B -4
23 D 12
24   0
25   0
26 D -6
27 B 18
28 A -6
29   0
30 C -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 110
  USPJEŠNOST 7 %

CERE SŠ Zvanje Črnje Rovinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 D -2
5 A 6
6 B 6
7 A -2
8 C 6
9 D 6
10   0
11 A 6
12   0
13 D 12
14 B -4
15   0
16   0
17 C -4
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 128
  USPJEŠNOST 11 %

FILIPINI Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 C -2
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 D -4
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 C -4
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 A -6
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 B -6
34 C 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 424
  USPJEŠNOST 80 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


FUŠKULIN Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 D -2
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 A 12
15 B -4
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 B -4
20 C -4
21 B 12
22 D 12
23 A -4
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 C 18
30 D 18
31   0
32   0
33   0
34 D -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 318
  USPJEŠNOST 55 %

GALIŽANA Obrtnička i tehnička škola Ogulin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 A -2
5 A 6
6 B 6
7   0
8   0
9 A -2
10   0
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14   0
15   0
16   0
17 C -4
18 A 12
19   0
20   0
21 B 12
22 C -4
23   0
24 B 12
25   0
26   0
27   0
28   0
29 D -6
30 B -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 130
  USPJEŠNOST 12 %

HUM Srednja škola Ambroza Haračićia PO Cres
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B -2
3 A -2
4 D -2
5 A 6
6 B 6
7 A -2
8 B -2
9 A -2
10   0
11 D -2
12 B 6
13 C -4
14 B -4
15   0
16 D 12
17 C -4
18 D -4
19   0
20   0
21 A -4
22 D 12
23   0
24   0
25 B -6
26   0
27 B 18
28 D -6
29   0
30   0
31   0
32 D -6
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 94
  USPJEŠNOST 3 %

JEŽENJ Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 B -2
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 D -2
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 A 12
15   0
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29   0
30 D 18
31   0
32 C 18
33   0
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 386
  USPJEŠNOST 71 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


KRŠIKLA Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 B 6
11 A 6
12 B 6
13 C -4
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 C -4
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 D -4
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 C 18
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 A 18
34 C 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 446
  USPJEŠNOST 85 %

LIVADE Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 B 6
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19   0
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25   0
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 C 18
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 A 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 412
  USPJEŠNOST 77 %

MERIŠĆE GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 D -2
5 D -2
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 C -2
10   0
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14   0
15   0
16 D 12
17   0
18 A 12
19 A 12
20 A -4
21   0
22 C -4
23   0
24   0
25 C 18
26 C -6
27 B 18
28   0
29   0
30 B -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 178
  USPJEŠNOST 23 %

MUNTIĆ Gimnazija Bjelovar
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 A -2
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 B 6
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14   0
15 C 12
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 D -6
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 A 18
34 A -6
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 418
  USPJEŠNOST 78 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


MUNTRILJ Ekonomska škola Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 D -2
5 D -2
6 A -2
7 A -2
8   0
9 A -2
10   0
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 B -4
15   0
16   0
17 C -4
18   0
19   0
20 A -4
21 B 12
22 B -4
23   0
24   0
25   0
26   0
27 B 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35 D 18
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 128
  USPJEŠNOST 11 %

NEDEŠĆINA GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4   0
5 A 6
6 B 6
7   0
8   0
9 D 6
10   0
11   0
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 D 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21 B 12
22 B -4
23 D 12
24   0
25 C 18
26 D -6
27 B 18
28   0
29   0
30 B -6
31   0
32   0
33 C -6
34   0
35 A -6
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 176
  USPJEŠNOST 22 %

PAZINSKI NOVAKI Ekonomska škola Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 A -2
2 C -2
3 D 6
4 A -2
5 D -2
6 B 6
7   0
8 B -2
9 C -2
10   0
11 C -2
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15   0
16   0
17 D -4
18 D -4
19 D -4
20   0
21   0
22 D 12
23 B -4
24   0
25 B -6
26   0
27 B 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 116
  USPJEŠNOST 8 %

PLOMIN Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 B 6
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 D -4
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 C 18
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 A 18
34 C 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 496
  USPJEŠNOST 96 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


PLOVANIJA SŠ Mate Balote Poreč
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2   0
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7   0
8   0
9   0
10 C -2
11   0
12   0
13 D 12
14   0
15   0
16 D 12
17 D -4
18 A 12
19   0
20 D 12
21   0
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25   0
26   0
27 B 18
28 C 18
29 A -6
30   0
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 236
  USPJEŠNOST 36 %

POLJE ĆEPIĆ Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4   0
5 D -2
6 B 6
7   0
8 D -2
9 A -2
10   0
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 D -4
15 B -4
16   0
17   0
18 A 12
19 D -4
20 D 12
21   0
22   0
23   0
24 B 12
25 B -6
26 C -6
27   0
28 C 18
29 D -6
30 C -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35 C -6
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 118
  USPJEŠNOST 9 %

POMER Srednja škola Ambroza Haračićia Mali Lošinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 C -2
4 D -2
5 A 6
6 B 6
7   0
8 C 6
9 D 6
10   0
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 A 12
15   0
16   0
17   0
18   0
19   0
20   0
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24   0
25   0
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 230
  USPJEŠNOST 35 %

PRODANI Elektrostrojarska škola Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 C -2
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14 C -4
15 C 12
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 B -4
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 A -6
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 D -6
34 C 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 406
  USPJEŠNOST 75 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


PRODOL GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10   0
11   0
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15   0
16 D 12
17 D -4
18 A 12
19 A 12
20 A -4
21 B 12
22 D 12
23 B -4
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28   0
29 D -6
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33   0
34 C 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 336
  USPJEŠNOST 59 %

RAKALJ Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 C -2
10 A -2
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19   0
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 A -6
27 B 18
28 C 18
29 C 18
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 A 18
34 C 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 452
  USPJEŠNOST 86 %

RIPENDA GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 A -2
4   0
5 A 6
6 A -2
7   0
8 C 6
9 A -2
10   0
11   0
12   0
13 D 12
14   0
15   0
16   0
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22   0
23   0
24   0
25 C 18
26   0
27   0
28 C 18
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 198
  USPJEŠNOST 27 %

ROVINJSKO SELO SŠ Mate Blažine Labin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 A -2
7 C -2
8 C 6
9 D 6
10 A -2
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 C -4
15 C 12
16 B -4
17 B -4
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 D -4
25 D -6
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 D -6
30 C -6
31 A 18
32 C 18
33 C -6
34 C 18
35 C -6
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 288
  USPJEŠNOST 48 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


SAVUDRIJA TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 A -2
4   0
5 A 6
6 A -2
7   0
8 C 6
9 D 6
10 B 6
11   0
12 B 6
13 D 12
14   0
15   0
16 C -4
17 A 12
18   0
19   0
20   0
21 A -4
22 A -4
23   0
24   0
25   0
26 B 18
27 B 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 158
  USPJEŠNOST 18 %

ŠKROPETI Prva gimnazija Vraždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 C -2
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15   0
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 C -6
27 B 18
28 C 18
29 A -6
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 B -6
34   0
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 376
  USPJEŠNOST 69 %

ŠPADIĆI Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 D -2
11 A 6
12 B 6
13 C -4
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 D -4
18 A 12
19   0
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 A -4
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 A -6
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33   0
34 C 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 376
  USPJEŠNOST 69 %

ŠTERNA Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 D -2
11   0
12 B 6
13 C -4
14 A 12
15 C 12
16 B -4
17 D -4
18 A 12
19   0
20 A -4
21   0
22 A -4
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 A -6
29 C 18
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 B -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 284
  USPJEŠNOST 47 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


ŠTINJAN Centar izvrsnosti Krapina
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 A -2
4 D -2
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 A -2
11 A 6
12 B 6
13 D 12
14   0
15   0
16 D 12
17 D -4
18 A 12
19   0
20 D 12
21 A -4
22 D 12
23 D 12
24   0
25 C 18
26 D -6
27 A -6
28   0
29   0
30   0
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 208
  USPJEŠNOST 30 %

ŠTRPED GSS Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4   0
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 C -2
11   0
12 B 6
13 D 12
14 A 12
15   0
16 A -4
17 D -4
18 A 12
19   0
20 B -4
21 A -4
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 144
  USPJEŠNOST 15 %

TUNARICA Gimnazija Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 D 6
4 D -2
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 C -2
11 B -2
12 A -2
13 B -4
14 C -4
15   0
16 C -4
17 D -4
18 A 12
19 A 12
20   0
21 C -4
22 D 12
23   0
24   0
25 C 18
26 D -6
27 B 18
28 C 18
29 B -6
30 C -6
31   0
32   0
33   0
34 B -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 158
  USPJEŠNOST 18 %

VELI MLUN SŠ Zvanje Črnje Rovinj
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 D -2
3 A -2
4 D -2
5 D -2
6 A -2
7 D -2
8 B -2
9 A -2
10 C -2
11 D -2
12 C -2
13 B -4
14 A 12
15 B -4
16 D 12
17 A 12
18 C -4
19 C -4
20 B -4
21 A -4
22 D 12
23 B -4
24 C -4
25 D -6
26 C -6
27 B 18
28 B -6
29 C 18
30 B -6
31 D -6
32 A -6
33 B -6
34 B -6
35 A -6
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 80
  USPJEŠNOST 0 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019  - REZULTATI


VODICE Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 B 6
7 B 6
8 C 6
9 D 6
10 A -2
11 A 6
12 A -2
13 D 12
14 A 12
15 C 12
16 D 12
17 A 12
18 A 12
19 A 12
20 D 12
21 B 12
22 D 12
23 D 12
24 B 12
25 C 18
26 B 18
27 B 18
28 C 18
29 C 18
30 D 18
31 A 18
32 C 18
33 C -6
34 C 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 472
  USPJEŠNOST 91 %

ZAMASKI DOL TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola
Pitanje Odgovor Bodovi
1 D -2
2 A 6
3 D 6
4 C 6
5 A 6
6 A -2
7   0
8 C 6
9 D 6
10   0
11   0
12 B 6
13 D 12
14   0
15 C 12
16   0
17   0
18 A 12
19   0
20 D 12
21 B 12
22 A -4
23   0
24   0
25   0
26 D -6
27 B 18
28 A -6
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 80
  UKUPNO 180
  USPJEŠNOST 23 %