GIGA 2018 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 07.05.2018
Kategorija: Strukovne škole - S

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bod.
1 LANIŠĆE Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb 48   120   120   80 368
2 KOROMAČNO Tehnička škola Zagreb 44   64   54   80 242
3 MINJERA Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj 36   80   36   80 232
4 KALAVOJNA Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj 36   48   48   80 212
5 KAŽUN Tehnička škola Bjelovar 24   48   30   80 182
6 VOJAK Tehnička škola Pula 18   36   24   80 158
7 UČKARSKI ZVONČIĆ Ekonomska škola Pula 12   16   -12   80 96
8 DVIGRAD Tehnička škola Zagreb 12   28   -24   80 96
9 POKLON SŠ Zvane Črnje Rovinj -10   36   -18   80 88
10 HUM   -8   16   -48   80 40