Giga 2018 redoslijed

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 07.05.2018

Red. Naziv ekipe Škola Kateg. 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bod.
1 MONTE ZARO Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka A 72   128   198   80 478
2 ISTARSKI RAZVOD Centar izvrsnosti Krapina A 56   128   126   80 390
3 Z ARMONIKU V ROČ Gimnazija Lucijana Vranjanina A 72   128   108   80 388
4 LANIŠĆE Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb S 48   120   120   80 368
5 TERAN Gimnazija Petra Preradovića Virovitica A 52   116   96   80 344
6 PRKLOG SŠ Mate Blažine Labin B 40   84   108   80 312
7 JURAJ DOBRILA Gimnazija Pula A 56   128   48   80 312
8 KOTLI Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka A 56   84   72   80 292
9 HISTRI Gimnazija Požega A 34   60   108   80 282
10 REZERVA 3 Gimnazija Pula A 48   56   84   80 268
11 JURINA I FRANINA Gimnazija Petra Preradovića Virovitica A 46   60   72   80 258
12 CRVENI OTOK Gimnazija Bjelovar A 66   76   36   80 258
13 ZAREČKI KROV Gimnazija Bjelovar A 54   60   60   80 254
14 PRIKODRAŽANI SŠ Mate Balote Poreč B 40   52   72   80 244
15 KOROMAČNO Tehnička škola Zagreb S 44   64   54   80 242
16 OPRTALJ SŠ Mate Blažine Labin B 16   84   54   80 234
17 MINJERA Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj S 36   80   36   80 232
18 KALAVOJNA Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj S 36   48   48   80 212
19 BAREDINE Tehnička škola Virovitica, Gimnazija P. Preradovića A 32   68   24   80 204
20 DVOJNA VRATA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin B 50   52   18   80 200
21 ĆIĆARIJA Gimnazija Pula B 28   52   36   80 196
22 PLOMINSKI NATPIS Centar izvrsnosti Krapina A 32   52   30   80 194
23 DRAGO GERVAIS Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin B 14   76   18   80 188
24 REZERVA 2 SŠ Zvane Črnja, Rovinj A -16   48   72   80 184
25 KAŽUN Tehnička škola Bjelovar S 24   48   30   80 182
26 BATANA Gimnazija Eugena Kumičića Opatija B 14   44   30   80 168
27 JURI ŽAKAN SŠ Zvane Črnje Rovinj A 38   32   18   80 168
28 RANKUN SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj B 14   48   24   80 166
29 ZELENIKOVAC Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb B 8   44   30   80 162
30 KOSIR Prirodoslovna i grafička škola Rijeka B 18   36   24   80 158
31 VOJAK Tehnička škola Pula S 18   36   24   80 158
32 MRAMORNICA Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb B 28   44   6   80 158
33 MALVAZIJA Gimnazija Pula A 30   28   18   80 156
34 PUTEVIMA DINOSAURA Gimnazija Pula B 28   16   30   80 154
35 BARON GAUTSCH Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku B 32   -8   48   80 152
36 SVETVINČENAT SŠ Zvane Črnje Rovinj B 10   12   30   80 132
37 ISTARSKI KUKURIJEK SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj, PO Cres B 28   12   12   80 132
38 REZERVA 1 SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj B 0   24   18   80 122
39 REZERVA 4 Gimnazija Pula A 16   0   24   80 120
40 SLUM SMSI Dante Alighieri Pula-Pola B 8   16   12   80 116
41 BRŠICA Prirodoslovna i grafička škola Rijeka B 0   16   18   80 114
42 BARTULJA SŠ Zvane Črnje Rovinj A 16   28   -12   80 112
43 UČKARSKI ZVONČIĆ Ekonomska škola Pula S 12   16   -12   80 96
44 DVIGRAD Tehnička škola Zagreb S 12   28   -24   80 96
45 OTOK SVETOG NIKOLE SMSI Dante Alighieri Pula-Pola B 8   12   -6   80 94
46 POKLON SŠ Zvane Črnje Rovinj S -10   36   -18   80 88
47 STANCIJE TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie B -2       80 78
48 HUM   S -8   16   -48   80 40