GIGA 2018 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 07.05.2018
Kategorija: Opće, jezične i klasične gimnazije - B

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bod.
1 PRKLOG SŠ Mate Blažine Labin 40   84   108   80 312
2 PRIKODRAŽANI SŠ Mate Balote Poreč 40   52   72   80 244
3 OPRTALJ SŠ Mate Blažine Labin 16   84   54   80 234
4 DVOJNA VRATA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 50   52   18   80 200
5 ĆIĆARIJA Gimnazija Pula 28   52   36   80 196
6 DRAGO GERVAIS Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 14   76   18   80 188
7 BATANA Gimnazija Eugena Kumičića Opatija 14   44   30   80 168
8 RANKUN SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj 14   48   24   80 166
9 ZELENIKOVAC Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb 8   44   30   80 162
10 KOSIR Prirodoslovna i grafička škola Rijeka 18   36   24   80 158
11 MRAMORNICA Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb 28   44   6   80 158
12 PUTEVIMA DINOSAURA Gimnazija Pula 28   16   30   80 154
13 BARON GAUTSCH Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku 32   -8   48   80 152
14 SVETVINČENAT SŠ Zvane Črnje Rovinj 10   12   30   80 132
15 ISTARSKI KUKURIJEK SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj, PO Cres 28   12   12   80 132
16 REZERVA 1 SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj 0   24   18   80 122
17 SLUM SMSI Dante Alighieri Pula-Pola 8   16   12   80 116
18 BRŠICA Prirodoslovna i grafička škola Rijeka 0   16   18   80 114
19 OTOK SVETOG NIKOLE SMSI Dante Alighieri Pula-Pola 8   12   -6   80 94
20 STANCIJE TSŠ - SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie -2       80 78