GIGA 2017 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 05.05.2017
Kategorija: Strukovne škole - S

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bod.
1 PAZINČICA Tehnička škola Ruđera Boškovića 56   92   150   80 378
2 KOROMAČNO Tehnička škola Zagreb 60   40   48   80 228
3 MINJERA Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj 30   92   12   80 214
4 RIPENDA SŠ Zvane Črnje Rovinj 46   0   84   80 210
5 KAŽUN Tehnička škola Zagreb 32   60   12   80 184
6 POKLON Elektrostrojarska škola Varaždin 44   24   30   80 178
7 UČKARSKI ZVONČIĆ Ekonomska škola Pula 48   8   30   80 166
8 LANIŠĆE Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj 16   8   48   80 152
9 ARENA Tehnička škola, Pula 30   12   18   80 140
10 VIA FLAVIA Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj 24   0   30   80 134
11 DVIGRAD Tehnička škola, Pula 14   12   18   80 124
12 KALAVOJNA Graditeljska tehnička škola Zagreb 24   20   -6   80 118
13 HUM Tehnička škola, Pula 20   12     80 112
14 VOJAK Tehnička škola, Pula 22   0     80 102
15 ORGANUM HISTRIAE Ekonomska škola Pula 18   -12   -6   80 80
16 BAREDINE Tehnička škola, Pula 6   -12   -18   80 56