GIGA 2017 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 05.05.2017
Kategorija: Opće, jezične i klasične gimnazije - B

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bod.
1 PRIKODRAŽANI Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, PO Cres 50   88   72   80 290
2 BARON GAUTCH Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb 50   108   42   80 280
3 PRKLOG Srednja škola Mate Blažine Labin 64   48   48   80 240
4 DVOJNA VRATA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 52   36   60   80 228
5 RANKUN Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj 46   40   60   80 226
6 BRŠICA Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku 40   64   24   80 208
7 ĆIĆARIJA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 50   44   18   80 192
8 KOSIR Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka 36   16   36   80 168
9 ĆIĆI Srednja škola Mate Balote 46   48   -6   80 168
10 DRAGO GERVAIS Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 20   48   12   80 160
11 OPRTALJ TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie 42   40   -6   80 156
12 PUTEVIMA DINOSAURA Gimnazija Pula 32   4   30   80 146
13 ISTARSKI KUKURIJEK SMSI-TSŠ Dante Alighieri Pula-Pola 34   20   6   80 140
14 BATANA Gimnazija Eugena Kumičića Opatija 34   24   0   80 138
15 SVETVINČENAT SŠ Zvane Črnje Rovinj 28   12   12   80 132
16 ZELENIKOVAC Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb 18   32   -6   80 124
17 STANCIJE SŠ" Vladimir Nazor" Čabar 36   8     80 124
18 OTOK SVETOG NIKOLE Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka 26   16   -6   80 116
19 SLUM SMSI-TSŠ Dante Alighieri Pula-Pola 16   12     80 108
20 MRAMORNICA Gimnazija Pula 28   -8     80 100