Giga 2016 -redoslijed

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2016 - rezultati

Red. Naziv ekipe Škola Kateg. 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 VANGA Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb S 72   132   216   80 500
2 SVETVINČENAT Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin A 56   120   192   80 448
3 PULSKI KAŠTEL Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka A 58   108   192   80 438
4 ĆIĆARIJA GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA, ZAGREB A 60   100   174   80 414
5 BATANA Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica A 58   64   198   80 400
6 ZASOPIMO NA ORGANIĆ Centar izvrsnosti Krapina A 56   60   198   80 394
7 MINJERA Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin A 52   104   156   80 392
8 VEJA Elektrostrojarska škola, Varaždin S 58   60   192   80 390
9 EUGEN KUMIČIĆ Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin A 58   108   144   80 390
10 MOTOVUNSKI FESTIVAL Gimnazija Požega A 30   68   174   80 352
11 ROMUALDOVA PEĆINA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin B 40   80   150   80 350
12 PAZINČICA Gimnazija Pula, Pula A 42   80   132   80 334
13 ZAREČKI KROV Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin B 58   60   132   80 330
14 LORON Srednja škola Mate Balote, Poreč B 38   64   138   80 320
15 ORGANUM HISTRIAE Gimnazija Pula, Pula A 42   72   126   80 320
16 KALAVOJNA Gimnazija Petra Preradovića Virovitica A 58   72   108   80 318
17 MONTE ZARO Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, PO Cres B 44   96   90   80 310
18 BOLJUN Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin A 66   64   90   80 300
19 NUGLJANSKA PEĆ SŠ Mate Blažine, Labin B 32   52   126   80 290
20 JURINA I FRANINA Gimnazija Požega A 54   40   114   80 288
21 PLOMINSKI NATPIS Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin A 50   40   114   80 284
22 Z ARMONIKU V ROČ Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka A 58   24   108   80 270
23 KOTLI Srednja škola Krapina B 40   36   108   80 264
24 GRISIA SŠ Zvane Črnje Rovinj A 30   24   114   80 248
25 STANCIJE Gimnazija Bjelovar A 48   36   84   80 248
26 ZELENIKOVAC Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj B 26   44   96   80 246
27 IGRA NA RUH Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj S 48   28   90   80 246
28 RAŠPORSKI PONOR Prva gimnazija Varaždin A 50   24   90   80 244
29 CRVENI OTOK Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj S 46   32   72   80 230
30 PINCINOVA JAMA Gimnazija Nova Gradiška B 46   52   48   80 226
31 GRDOSELSKI ULOMAK TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie A 40   20   84   80 224
32 ISTARSKI RAZVOD X.gimnazija "Ivan Supek" A 42   36   66   80 224
33 DVOJNA VRATA Tehnička škola, Pula S 34   28   78   80 220
34 BARTULJA Tehnička škola, Pula S 24   36   72   80 212
35 BALBIJEV LUK TSŠ - SMSI Rovinj - Rovigno B 28   32   72   80 212
36 LINDAR Prva riječka hrvatska gimnazija B 28   40   60   80 208
37 BARON GAUTSCH Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku, Osijek B 48   20   60   80 208
38 GIOSTRA Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb B 32   48   48   80 208
39 JURAJ DOBRILA Srednja škola Mate Balote, Poreč B 30   36   60   80 206
40 PUTEVIMA DINOSAURA SŠ Zvane Črnje Rovinj A 48   36   42   80 206
41 POKLON Elektrostrojarska škola, Varaždin S 20   40   60   80 200
42 MALVAZIJA SŠ Zvane Črnje Rovinj A 42   20   60   80 200
43 ISTARSKI KUKURIJEK Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj B 34   32   48   80 194
44 BRŠICA Gimnazija Pula, Pula B 46   20   48   80 194
45 UČKARSKI ZVONČIĆ Tehnička škola Zagreb S 54   12   42   80 188
46 MRAMORNICA Srednja škola Krapina B 34     72   80 186
47 LANIŠĆE SMSI Dante Alighieri Pula-Pola B 42   12   48   80 182
48 NAŠA SLOGA Srednja škola Krapina B 26   12   54   80 172
49 OTOK SVETOG NIKOLE Tehnička škola Zagreb S 30   4   42   80 156
50 RANKUN Graditeljska tehnička škola Zagreb S 42   28   6   80 156
51 SLUM Ekonomska škola Pula, Pula S 30   -4   48   80 154
52 JURI ŽAKAN Prva riječka hrvatska gimnazija B 40   0   30   80 150
53 PRKLOG SŠ Zvane Črnje Rovinj B 34   12   24   80 150
54 KUNFIN Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb B 18   8   42   80 148
55 PRIKODRAŽANI SMSI Dante Alighieri Pula-Pola B 30   24   12   80 146
56 PANDOLO Gimnazija Pula, Pula B 22   12   30   80 144
57 KOROMAČNO Tehnička škola, Pula S 28   -4   24   80 128
58 ŽBEVNICA SŠ Zvane Črnje Rovinj S 18     -6   80 90