GIGA 2016 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2016
Kategorija: Opće, jezične i klasične gimnazije - B

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 ROMUALDOVA PEĆINA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 40   80   150   80 350
2 ZAREČKI KROV Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 58   60   132   80 330
3 LORON Srednja škola Mate Balote, Poreč 38   64   138   80 320
4 MONTE ZARO Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, PO Cres 44   96   90   80 310
5 NUGLJANSKA PEĆ SŠ Mate Blažine, Labin 32   52   126   80 290
6 KOTLI Srednja škola Krapina 40   36   108   80 264
7 ZELENIKOVAC Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj 26   44   96   80 246
8 PINCINOVA JAMA Gimnazija Nova Gradiška 46   52   48   80 226
9 BALBIJEV LUK TSŠ - SMSI Rovinj - Rovigno 28   32   72   80 212
10 LINDAR Prva riječka hrvatska gimnazija 28   40   60   80 208
11 BARON GAUTSCH Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku, Osijek 48   20   60   80 208
12 GIOSTRA Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb 32   48   48   80 208
13 JURAJ DOBRILA Srednja škola Mate Balote, Poreč 30   36   60   80 206
14 ISTARSKI KUKURIJEK Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj 34   32   48   80 194
15 BRŠICA Gimnazija Pula, Pula 46   20   48   80 194
16 MRAMORNICA Srednja škola Krapina 34     72   80 186
17 LANIŠĆE SMSI Dante Alighieri Pula-Pola 42   12   48   80 182
18 NAŠA SLOGA Srednja škola Krapina 26   12   54   80 172
19 JURI ŽAKAN Prva riječka hrvatska gimnazija 40   0   30   80 150
20 PRKLOG SŠ Zvane Črnje Rovinj 34   12   24   80 150
21 KUNFIN Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb 18   8   42   80 148
22 PRIKODRAŽANI SMSI Dante Alighieri Pula-Pola 30   24   12   80 146
23 PANDOLO Gimnazija Pula, Pula 22   12   30   80 144