GIGA 2016 kategorije

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2016
Kategorija: Mat.prirodsl. i centri izvrsnosti - A

Red. Naziv ekipe Škola 1.gr. bod 2.gr. bod 3.gr. bod poč.bod. Σ bodovi
1 SVETVINČENAT Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 56   120   192   80 448
2 PULSKI KAŠTEL Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka 58   108   192   80 438
3 ĆIĆARIJA GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA, ZAGREB 60   100   174   80 414
4 BATANA Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica 58   64   198   80 400
5 ZASOPIMO NA ORGANIĆ Centar izvrsnosti Krapina 56   60   198   80 394
6 MINJERA Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 52   104   156   80 392
7 EUGEN KUMIČIĆ Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 58   108   144   80 390
8 MOTOVUNSKI FESTIVAL Gimnazija Požega 30   68   174   80 352
9 PAZINČICA Gimnazija Pula, Pula 42   80   132   80 334
10 ORGANUM HISTRIAE Gimnazija Pula, Pula 42   72   126   80 320
11 KALAVOJNA Gimnazija Petra Preradovića Virovitica 58   72   108   80 318
12 BOLJUN Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 66   64   90   80 300
13 JURINA I FRANINA Gimnazija Požega 54   40   114   80 288
14 PLOMINSKI NATPIS Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin 50   40   114   80 284
15 Z ARMONIKU V ROČ Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka 58   24   108   80 270
16 GRISIA SŠ Zvane Črnje Rovinj 30   24   114   80 248
17 STANCIJE Gimnazija Bjelovar 48   36   84   80 248
18 RAŠPORSKI PONOR Prva gimnazija Varaždin 50   24   90   80 244
19 GRDOSELSKI ULOMAK TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie 40   20   84   80 224
20 ISTARSKI RAZVOD X.gimnazija "Ivan Supek" 42   36   66   80 224
21 PUTEVIMA DINOSAURA SŠ Zvane Črnje Rovinj 48   36   42   80 206
22 MALVAZIJA SŠ Zvane Črnje Rovinj 42   20   60   80 200