Pojedinačni rezultati - GIGA

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


BALBIJEV LUK Gospodarska škola Buje
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3   0
4   0
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 B -2
12 B 6
13   0
14   0
15 B 12
16 A 12
17   0
18 D -4
19   0
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23   0
24   0
25 B 18
26 D 18
27   0
28 B 18
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 200
  USPJEŠNOST 31%
 

BARON GAUTSCH Tehnička škola Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 B -2
3 C -2
4 B -2
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15 D -4
16 A 12
17 C 12
18   0
19   0
20   0
21 A -4
22   0
23   0
24 B -4
25   0
26 D 18
27   0
28 B 18
29   0
30   0
31   0
32 B -6
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 164
  USPJEŠNOST 22%
 

BARTULJA Islamska gimnazija dr.Ahmeda Smajlovića, Zagreb
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2   0
3 A 6
4   0
5   0
6   0
7   0
8 D -2
9 B -2
10   0
11 A -2
12 D -2
13 B 12
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21 B -4
22 D -4
23   0
24   0
25 B 18
26 D 18
27   0
28 A -6
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 130
  USPJEŠNOST 14%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


BATANA SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ
Pitanje Odgovor Bod.
1 D -2
2 C 6
3 C -2
4 D 6
5   0
6 A 6
7 B -2
8   0
9 D -2
10 C 6
11 C -2
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17   0
18 A 12
19 D 12
20   0
21 D -4
22 D -4
23   0
24   0
25   0
26 D 18
27   0
28 B 18
29   0
30   0
31 D 18
32 C -6
33 C 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 206
  USPJEŠNOST 32%
 

BOLJUN GIMNAZIJA PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 C -2
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 D -2
10 C 6
11 A -2
12 B 6
13 B 12
14   0
15 B 12
16 A 12
17 A -4
18   0
19 D 12
20 C -4
21 B -4
22 D -4
23   0
24 C -4
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 C -6
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35 A -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 286
  USPJEŠNOST 50%
 

BRŠICA Tehnička škola Ruđera Boškovića,Zagreb
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 A -2
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 D -4
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 B -6
27 C 18
28 B 18
29   0
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 384
  USPJEŠNOST 73%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


ĆIĆARIJA Tehnička škola Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21 A -4
22 D -4
23   0
24 A 12
25 C -6
26 A -6
27   0
28 B 18
29 C -6
30   0
31   0
32 D 18
33 C 18
34   0
35 A -6
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 172
  USPJEŠNOST 24%
 

ĆIĆI Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6   0
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 D -4
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30   0
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 380
  USPJEŠNOST 72%
 

CRVENI OTOK Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 B -2
8 A 6
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14   0
15   0
16 C -4
17 A -4
18   0
19 D 12
20 C -4
21 B -4
22   0
23 C 12
24   0
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30 B 18
31   0
32 D 18
33   0
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 264
  USPJEŠNOST 45%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


DRAGO GERVAIS Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2   0
3 C -2
4 A -2
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 A -2
12 A -2
13 B 12
14   0
15   0
16 A 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20   0
21 B -4
22 D -4
23 C 12
24   0
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 C -6
30 C -6
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 254
  USPJEŠNOST 43%
 

DVOJNA VRATA Tehnička škola Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2   0
3 A 6
4 D 6
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9   0
10   0
11 D 6
12 B 6
13 A -4
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21 C 12
22   0
23 C 12
24 D -4
25 B 18
26 A -6
27   0
28 B 18
29   0
30 B 18
31   0
32 D 18
33 C 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 210
  USPJEŠNOST 33%
 

EUGEN KUMIČIĆ SŠ " Vladimir Gortan" ,Buje
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 D -2
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 B -2
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18 A 12
19   0
20   0
21 C 12
22   0
23   0
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27   0
28 B 18
29 B 18
30   0
31   0
32 D 18
33 C 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 248
  USPJEŠNOST 42%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


GIOSTRA Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7   0
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 C -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17   0
18 A 12
19   0
20 B 12
21 C 12
22   0
23 C 12
24   0
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30 B 18
31   0
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 344
  USPJEŠNOST 64%
 

GRDOSELSKI ULOMAK Srednja Škola Mate Blažine Labin
Pitanje Odgovor Bod.
1 A -2
2 C 6
3 B -2
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 D -2
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 A -4
22 C -4
23 A -4
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 A -6
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35 D -6
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 356
  USPJEŠNOST 67%
 

GRISIA Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 C 6
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 484
  USPJEŠNOST 96%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


HISTRI Gimnazija Nova Gradiška, Nova Gradiška
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 B -2
4 D 6
5 D -2
6   0
7   0
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 D -2
13   0
14   0
15 B 12
16 A 12
17   0
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21   0
22 C -4
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28   0
29   0
30 B 18
31 D 18
32   0
33   0
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 286
  USPJEŠNOST 50%
 

IGRA NA RUH SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5   0
6 C -2
7   0
8   0
9 A 6
10 D -2
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14   0
15   0
16 A 12
17 C 12
18   0
19   0
20 B 12
21   0
22   0
23   0
24   0
25 B 18
26 D 18
27 B -6
28 B 18
29   0
30 B 18
31 D 18
32   0
33   0
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 250
  USPJEŠNOST 42%
 

ISTARSKI KUKURIJEK X.gimn."Ivan Supek" Zagreb
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 A -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20 B 12
21   0
22 A 12
23   0
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 D -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 354
  USPJEŠNOST 66%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


ISTARSKI RAZVOD Elektrostrojarska škola, Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5   0
6 A 6
7   0
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17 C 12
18   0
19   0
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24   0
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 380
  USPJEŠNOST 72%
 

JURAJ DOBRILA Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2   0
3 A 6
4   0
5   0
6 A 6
7 D 6
8   0
9 D -2
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13   0
14 B -4
15   0
16   0
17 C 12
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23   0
24 A 12
25   0
26   0
27   0
28 B 18
29   0
30 B 18
31   0
32   0
33 C 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 176
  USPJEŠNOST 25%
 

JURI ŽAKAN Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 C 6
3 D -2
4 D 6
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19 D 12
20   0
21 A -4
22 D -4
23   0
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30   0
31   0
32 D 18
33 C 18
34   0
35 A -6
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 278
  USPJEŠNOST 49%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


JURINA I FRANINA Gimnazija Požega, Požega
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 C 6
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 C -4
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35 A -6
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 444
  USPJEŠNOST 87%
 

KOSIR TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2   0
3 C -2
4   0
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9   0
10   0
11   0
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25 B 18
26 D 18
27   0
28   0
29   0
30 C -6
31   0
32   0
33   0
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 138
  USPJEŠNOST 16%
 

KOSTEL PIETRA PELOSA SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5   0
6   0
7 D 6
8 A 6
9   0
10 A -2
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 C -4
17   0
18   0
19   0
20   0
21 B -4
22   0
23   0
24 D -4
25   0
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30   0
31   0
32   0
33 B -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 144
  USPJEŠNOST 18%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


KOTLI Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 C -4
20 C -4
21 C 12
22   0
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30   0
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 360
  USPJEŠNOST 68%
 

MALVAZIJA Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 B -2
4   0
5   0
6   0
7 D 6
8   0
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 B -4
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27   0
28 B 18
29   0
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33   0
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 280
  USPJEŠNOST 49%
 

MONTE ZARO GIMNAZIJA PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2   0
3 D -2
4 D 6
5 C 6
6 A 6
7   0
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14   0
15   0
16   0
17 B -4
18   0
19 D 12
20 B 12
21   0
22 D -4
23 C 12
24   0
25 B 18
26   0
27 C 18
28 A -6
29   0
30   0
31   0
32 B -6
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 178
  USPJEŠNOST 25%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


MOTOVUNSKI FESTIVAL SŠ Mate Balote Poreč
Pitanje Odgovor Bod.
1 A -2
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 D -2
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14   0
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 D -4
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30   0
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 394
  USPJEŠNOST 75%
 

MRAMORNICA Tehnička škola Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2   0
3 D -2
4   0
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9   0
10   0
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26 D 18
27   0
28 A -6
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 114
  USPJEŠNOST 11%
 

OPRTALJ Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 A -4
22   0
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 410
  USPJEŠNOST 79%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


ORGANUM HISTRIAE Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22   0
23 C 12
24 A 12
25   0
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 372
  USPJEŠNOST 70%
 

OTOK SVETOG NIKOLE TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola
Pitanje Odgovor Bod.
1 A -2
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7   0
8   0
9 D -2
10   0
11 A -2
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20 C -4
21   0
22 A 12
23   0
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30   0
31   0
32 D 18
33 C 18
34   0
35 D -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 248
  USPJEŠNOST 42%
 

PANDOLO SŠ Ambroza Haračića Područni odjel Cres
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 B -2
7 B -2
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13   0
14 D 12
15 B 12
16   0
17 C 12
18   0
19 D 12
20 C -4
21 C 12
22 B -4
23   0
24   0
25   0
26 D 18
27   0
28   0
29   0
30   0
31 D 18
32   0
33 C 18
34 D 18
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 252
  USPJEŠNOST 43%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


PLOMINSKI NATPIS Elektrostrojarska škola, Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 C -4
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 446
  USPJEŠNOST 88%
 

PRIKODRAŽANI Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 492
  USPJEŠNOST 98%
 

PRKLOG Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 D -4
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 C -4
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 B -6
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 400
  USPJEŠNOST 77%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


PULSKI KAŠTEL SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5   0
6 A 6
7 C -2
8   0
9 D -2
10 D -2
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18   0
19 D 12
20 D -4
21 C 12
22 D -4
23 A -4
24 B -4
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33   0
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 294
  USPJEŠNOST 52%
 

PUTEVIMA DINOSAURA Tehnička škola Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1 D -2
2 C 6
3 A 6
4 B -2
5 D -2
6 A 6
7 B -2
8 A 6
9 A 6
10 A -2
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 A 12
17 D -4
18   0
19   0
20 B 12
21 B -4
22 D -4
23   0
24 A 12
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35 A -6
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 136
  USPJEŠNOST 16%
 

RANKUN X.gimn."Ivan Supek",Zagreb
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 B -2
6 A 6
7   0
8 A 6
9 C -2
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 B -4
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 D -4
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 410
  USPJEŠNOST 79%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


Rezerva 1 SS Zvane Črnja
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4   0
5   0
6 A 6
7 B -2
8   0
9   0
10 B -2
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21 B -4
22   0
23   0
24   0
25   0
26 A -6
27   0
28   0
29 A -6
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 90
  USPJEŠNOST 5%
 

Rezerva 2 SŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 C -2
4 D 6
5   0
6 A 6
7 D 6
8   0
9 A 6
10 B -2
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20 B 12
21   0
22   0
23 C 12
24   0
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28   0
29   0
30   0
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 258
  USPJEŠNOST 44%
 

Rezerva 3 SŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 C 6
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 A -4
16 A 12
17   0
18   0
19 D 12
20   0
21   0
22 A 12
23   0
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27   0
28 B 18
29   0
30 B 18
31   0
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 328
  USPJEŠNOST 60%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


Rezerva 4 SŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5   0
6 A 6
7   0
8 A 6
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13   0
14 D 12
15   0
16   0
17   0
18   0
19 D 12
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25 B 18
26 A -6
27 C 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 170
  USPJEŠNOST 24%
 

Rezerva 5 SŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9 D -2
10   0
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22 A 12
23   0
24   0
25   0
26 D 18
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33 C 18
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 168
  USPJEŠNOST 23%
 

Rezerva 6 SŠ
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2   0
3   0
4   0
5   0
6 A 6
7   0
8   0
9   0
10   0
11 D 6
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16   0
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22 D -4
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28 B 18
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 106
  USPJEŠNOST 9%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


ROMUALDOVA PEĆINA Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17 A -4
18   0
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 B -6
27   0
28 B 18
29 B 18
30   0
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 356
  USPJEŠNOST 67%
 

SLUM TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula-Pola
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2   0
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13 D -4
14 D 12
15   0
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 C -4
21   0
22 A 12
23 C 12
24   0
25 B 18
26 D 18
27   0
28   0
29   0
30   0
31 A -6
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 262
  USPJEŠNOST 45%
 

STANCIJA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1 B 6
2   0
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21   0
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25   0
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30   0
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 384
  USPJEŠNOST 73%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


SVETVINČENAT Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 D -2
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15   0
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 D -4
21 C 12
22 A 12
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 D 18
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35 C 18
36 A -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 426
  USPJEŠNOST 83%
 

TERAN Graditeljska i Tehnička škola, Zg
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4   0
5 D -2
6 A 6
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11 D 6
12 B 6
13 A -4
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17   0
18   0
19   0
20   0
21 D -4
22   0
23   0
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30 C -6
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36 A -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 202
  USPJEŠNOST 31%
 

Z ARMONIKU V ROČ GIMNAZIJA PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 D 6
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13   0
14 D 12
15   0
16 A 12
17 C 12
18 B -4
19 D 12
20 B 12
21 B -4
22 B -4
23 C 12
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28   0
29   0
30 B 18
31   0
32   0
33 D -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 264
  USPJEŠNOST 45%
 

Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014  - REZULTATI


ZAREČKI KROV Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7   0
8 A 6
9 D -2
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14   0
15   0
16 A 12
17   0
18   0
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22   0
23 C 12
24   0
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29   0
30   0
31   0
32 D 18
33 C 18
34 A -6
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 286
  USPJEŠNOST 50%
 

ZASOPIMO NA ORGANIĆ GIMNAZIJA PULA
Pitanje Odgovor Bod.
1 C -2
2 C 6
3 A 6
4 D 6
5 D -2
6 A 6
7 C -2
8 A 6
9 A 6
10 C 6
11 D 6
12 B 6
13 B 12
14 D 12
15 B 12
16 A 12
17 C 12
18 A 12
19 D 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A -4
24 A 12
25 B 18
26 D 18
27 C 18
28 B 18
29 B 18
30 B 18
31 A -6
32 D 18
33 C 18
34 D 18
35   0
36 C 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 418
  USPJEŠNOST 81%
 

ZELENIKOVAC Tehnička škola Pula
Pitanje Odgovor Bod.
1   0
2 C 6
3 A 6
4   0
5   0
6   0
7   0
8   0
9 A 6
10   0
11   0
12 B 6
13   0
14   0
15   0
16   0
17   0
18   0
19   0
20   0
21   0
22   0
23   0
24   0
25   0
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 92
  USPJEŠNOST 6%